Makine Ping almıyorsa (Network is Unreachable)

Network is Unreachable


1. olarak ping atın,


# ping x.x.x.x
connect:


Network is Unreachable


2. yukarıdaki hatayı alıyorsanız,


ethtool eth0 yazıp devam Link Detected kısmına dikkat edelim. No ise sorun portta yada kabloda.


Settings for eth0:
...
Advertisedauto-negotiation: Yes
Speed: 100Mb/s
Duplex: Full
Port: Twisted Pair
...
Link detected: yes

Yes ise network ayarlarına bakmamız gerekiyor

nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0


diyerek ayarlarımıza bakalım.


Yanlışlık varsa düzeltelim yoksa aşağıdaki komutlar ile devam edelim.


ifconfig eth0 down  // bağlantıyı disable ediyoruz
ifconfig eth0 up      // tekrar enable ediyoruz.
service network restart  // servisi yeniden başlatıyoruz.


ifconfig -a


deyip kontrol edelim. bağlantı sağlayan aygıtları listeleyecek. Hala olmadı ise alttaki komutu yazıp olayı tamamlayın.


ifup eth0

Exim kuyruk silme

exim -M id #Mesajı id idsi ile göndermeye çalış

exim -qf #Eximin tüm kuyruğu tekrar işleme almasını sağla
exim -qff #qf ile aynı fakat bu frozen mesajları da tekrar işleme alacaktır

exim -Mvl id #mesaj id için mesaj kaydını görüntüle
exim -Mvh id #mesaj id nin headerlarını görüntüle
exim -Mvb id #mesaj id nin içeriğini görüntüle
exim -Mrm id #kuyruktan mesaj id yi kaldır
exim -Mg id #başarısız ve gönderene bounce gönder
exim -bp | exiqsumm #Kuyruktaki mesajların özetini yazdır
exiwhat #şuanda exim'in ne yaptığını göster
exim -bpc #kuyrukta mesaj sayısını göster
exim -bp #kuyruktaki mesajların listesini yazdır

Tüm kuyruğu manuel olarak silmek için


cd /var/spool
mv exim exim.old
mkdir -p exim/input
mkdir -p exim/msglog
mkdir -p exim/db
chown -R mail:mail exim

service exim restart


Silmede sıkıntı olursa[email protected] [~]# exiqgrep -i -o 150000
Line mismatch: 33d 1Lmb37-0007Pv-MX (xxxx)

exim -bpru | grep '33d' | awk '{print $3}'|xargs -n 1 -P 20 exim -Mrm

Boş dönenler


exiqgrep -i -f  '<>' | xargs exim -Mrm

Alanadına göre


exim -bp|grep "kubaba.net"| awk {'print $3'}| xargs exim -Mrm

Basit Exim Kuyruk Yönetimi


Kuyrukta bekleyen bütün maillerin listesi için;
 • exim -bpc


Kuyruktaki mailin listesi için; (kuyruktaki zamanmail boyutumail id, gönderenalıcı)
 • exim -bp


 


Kuyruktaki tüm maillerin bilgileri (sayıvolume,en eskien yenigidecek domain)
 • exim -bp | exiqsumm


 


Exim’in bir maili nereye route edeceğini emir etmek
 


Exim’in spestifik bir IP adresine bağlanırken ne tepki vereceğini ölçün
 • exim -bh 192.168.1.1


 


exiqgrep İle Mail Kuyruğunda Araştırma Yapmak


Belli bir göndericiye ait bütün emailleri listeleyin
 • exiqgrep -f [user]@domain


 


Belli bir alıcıya gönderilen bütün emailleri listeleyin
 • exiqgrep -r [user]@domain


Belli bir saniyeden eski gönderilen bütün emailleri listeleyin
 • exiqgrep -o [saniye]


Belli bir saniyeden yeni gönderilen bütün emailleri listeleyin
 • exiqgrep -y [seconds]


Belli bir boyut olan mailleri listeleyin(regex olabilir)
 • exiqgrep -s ‘^2…$’


 


Yukarıdaki komutları aşağıdaki ekler ile birleştirebilir ve detaylı arama gerçekleştirebilirsiniz;
 • -i sadece mail ID’si için • -z sadece donmuş mailler için • -x sadece donmamış, unfrozen mailler


Exim Kuyruğunu Yönetmek


Kuyruk yönetimi exim komutu ile gerçekleştirilir. Ancak, sık sık komut satırı üzerinden exim onu beslemeden önce verileri filtrelemek için exiqgrep kullanın. Burada temel ve en popüler kuyruk işlemler şunlardır:


 


Kuyruğu çalıştırın, işleme başlasın(loadlar yüksekse çalışmaz)
 • exim -q -v


 


Kuyruğu zorla çalıştırın (loadları umursamadan çalışır)
 • exim -qf -v


 


Sadece lokalde mail gönderenler için kuyruğu çalıştırın
 • exim -ql -v


 


# ID ile kuyruktaki bir maili temizleyin
 • exim -Mrm <message-id> …


 


Maili dondurun (Freeze)
 • exim -Mf <message-id> …


 


Maili Thaw edin
 • exim -Mt <message-d> …


 


Maili zorla gönderin (Frozen statüsünde olsa dahi gönderir)
 • exim -M <message-id> …


 


Mailin loglarını gözlemleyin
 • exim Mvl


 


Mailin başlığını gözleyin
 • exim Mvh


Mailin içeriğini gözleyin
 • exim Mvb


 


Gelişmiş Mail Kuyruğu Yönetimi


 


# List all queued messages, grouped by sender address
 • exim -bpr | grep -Eo “<[^ ]*@[^ ]*>” | sort | uniq -c


# List all queued messages, grouped by recipient address
 • exim -bpr | grep -Eo “^\s*[^ ]*@[^ ]*$” | sort | uniq -c


12 Saatten eski bütün mailleri kuyruktan sil (43000 saniye)
 • exiqgrep -o 43000 -i | xargs exim -Mrm


Donuk bütün mailleri kuyruktan sil (Frozen)
 • exiqgrep -z -i | xargs exim -Mrm


Belli bir gönderenden giden bütün mailleri kuyruktan sil (Spam Savaşçısı)
 • exiqgrep -i -f [user]@domain.com | xargs exim -Mrm


Belli bir gönderenden giden 12 saatten eski bütün mailleri kuyruktan sil
 • exiqgrep -o 43000 -i -f [user]@domain.com | xargs exim -Mrm


Mail İçeriklerinin Yönetimi 


 


Mail Kuyruğunu görüntülemek için aşağıdaki komutlar kullanılabilir;
 • mailq • exim -bp


 


Eğer Exim /usr/sbin de ise ve /usr/sbin veri yolunda değilseniz, aşağıdaki gibi bir prefix yol eklemelisiniz;
 • /usr/sbin/exim -bp


Örnek Çıktı; 


4d 1.2K 1Ka6u5-00032Z-Eb <[email protected]>


[email protected]


62h 1.2K 1KaRH0-0007QZ-B5 <[email protected]>


[email protected]


3h 22K 1KbLHr-0004ev-An <[email protected]>


  [email protected]


 


Yukarıdaki örnekte, ”[email protected]” mailin gönderildiği adres olur iken, ”[email protected]” ise mailin gönderildiği adrestir. Bu adreslerin yerine normalde gerçek mail adresleri gelecektir. 


4d, 62h and 3h değerleri mailin kuyrukta ne kadar beklediğini gösterir. Mesela Örnekteki mailler: 4 gün, 62 saat ve 3 saat beklemişler.


x.xK değerleri mesajın boyutudur. 


Ve 1Ka6u5-00032Z-Eb ise mail ID’sidir. Ayrıca mailin disk üzerinde /var/spool/exim/msglog ve /var/spool/exim/input da gözlemleyebileceğiniz adıdır. (Klasözünüz Linux/Unix Dağıtımınıza ya da Sistem ayarlarınıza göre değişiklik gösterebilir.).


Dosyaları find komutunu kullanarak bulmak;


”find” Komutunu kullanarak belli bir e posta için veri yolunu ve varyasyonlarını bulabilirsiniz.
 • find /var/spool/exim -name “1Ka6u5-00032Z-Eb*”


 


Örneğin:


/var/spool/exim/msglog/1Ka6u5-00032Z-Eb


/var/spool/exim/input/1Ka6u5-00032Z-Eb-D


/var/spool/exim/input/1Ka6u5-00032Z-Eb-H


Dosyalar ile veri yolunu bulduğumuza göre nano komutu içe detaylı bilgilendirme için inceleyebiliriz.


nano /var/spool/exim/msglog/1Ka6u5-00032Z-Eb


------------------


Aşağıdaki komut ile exim mail sunucunuz üzerinden gönderilen anlık mail gönderimini görebilirsiniz. Spam mail yapan hesabın tespiti için sık kullanılan bir komuttur.


tail -f /var/log/maillog

WHM The login is invalid Hatası Çözüm

mysql cphulkd

mysql> delete from brutes;

mysql> delete from logins;

cPanel üzerinde hızlı yedek almak

cPanel üzerinde bazı zamanlarda farklı şekillerde backup almak zorunda kalabiliriz. Normalden daha hızlı backup alabilen /scripts/pkgacct yazılımını kullanarak backup almayı anlatacağım. Kullanıcı bazlı yedek almaya yarayan bu yazılımın ters işlemini yapan /scripts/restorepkg yazılımını kullanarak bir sunucuyu komple bir başka sunucuya nasıl aktarabileceğimizden bahsedeceğim.

Normal bir siteyi yedeklemek için alt kısımda yer alan şekilde işlemlerimizi sürdürmeliyiz.

Örnek: linux10.com kullanıcı adı linuxtr olsun..

Yedek almak için

/scripts/pkgacct linuxtr

Yazmamız yeterli olacaktır..

Sistemde yer alan linuxtr kullanıcı adına sahip hesabı hemen yedeklemeye başlayacak ve yedek halindeki tar.gz uzantılı sıkıştırılmış dosyayı /home dizinine atacaktır.

Dosya adı /home dizininde

cpmove-linuxtr.tar.gz

olarak adlandırılır.

Dosyamızı RSYNC veya SCP yöntemi ile diğer bir sunucuya taşır ve yine dosyayı /home dizinine koyarak /scripts/restorepkg programını kullanıp re-backup yani restore etmiş oluruz.

Restore işlemi için ikinci sunucunun /home dizinine taşıdığımız cpmove-linuxtr.tar.gz dosyasını şu şekilde çağırıyoruz.

/scripts/restorepkg linuxtr

Yukarıda yer alan komutu ikinci sunucumuzun içersinde yazdığımızda belirli dizinlerde “/home , /root etc.” linuxtr isimli bir backup aramaya başlar.. Bulur bulmaz yedek dosyasını restore etmeye başlayacaktır.

Bu iki yazılım ile normalde daha hızlı yedekleme ve yedek açma işlemi yapabilirsiniz. Şimdi tüm sunucuyu aynı sistem ile nasıl yedekleyerek ikinci bir sunucuya atıp nasıl re-backup yani restore edebiliriz bunu anlatacağım.

Tahmin edebileceğiniz gibi for komutundan faydalanacağız.

Tüm sunucuyu /scripts/pkgacct yazılımı ile yedeklemek için alt kısımda yer alan komutu kullanıyoruz.

[php]for b in $(ls /var/cpanel/users); do /scripts/pkgacct $b;done[/php]

tüm kullanıcıları yedeklemeye başlıyor ve kullanıcıları /var/cpanel/usersbölümünden topluyor.. yedekleme yine /home dizinine cpmove-USER.tar.gzformatında yapılıyor..

Tüm yedekleme işlemi bitince SCP yöntemi ile siteleri taşımayı anlatacağım.. Örnek ip adresi 10.0.0.3 Olsun..

cd /home
scp cpmove-* [email protected]:/home


eğer 10.0.0.3 numaralı ip yani taşınacak sunucu ssh portu 22 den farklı ise mesela 9980 ise şu komutu kullanmanız gerekir.

cd /home
scp –P9980 cpmove-* [email protected]:/home


sonrasında ikinci sunucuya tüm yedekler aktarılmaya başlar.. Yedek aktarım işlemi bitiminde bu işlemin tersi olan /scripts/restorepkg yazılımı ile yine for kullanarak tüm yedekleri restore edebilmemize yarayan komut ise alt kısımdadır.

[php]cd /home
for r in $(ls | grep tar.gz | cut -d- -f2 | cut -d. -f1); do /scripts/restorepkg $r;done[/php]

ls –la çıktısı üzerinden cpmove ve tar.gz uzantılarını silerek sadece kullanıcıları bırakan ve bunu sırayla restorepkg yazılımına parametre olarak tüm kullanıcı adlarını getirmeye başlayacaktır. Bu sayede yeni sunucuya taşınan tüm yedekler beklemeden teker teker restore olmaya başlar.

Bu yedekleme işlemi disk yapısı bozulmuş veya FSCK ile düzelmeyen sistemlerde çok işe yarar bir yol olacağı gibi normal sunucu taşıma işlemlerinizde de diğer yöntemlerden daha hızlı olduğundan size zaman kazandıracaktır.

Konu ile ilgili sormak istediklerinizi yazabilirsiniz.

İyi Çalışmalar.

 

http://blog.ni.net.tr/cpanel-uzerinde-hizli-yedek-almak/

cPanel To DirectAdmin Migration Conversion Tool

CPANEL SUNUCUDA
Cpanaelde tek tek userları yedekle /scripts/pkgacct userismi
VEYA
Cpaneldeki tüm userlar yedekle for b in $(ls /var/cpanel/users); do /scripts/pkgacct $b;done
bu komut users doyasini okuyup herseyi /home altina cpmov-* seklinde yedekliyor.

wget http://www.pusathosting.com/file/da.cpanel.import.9.4.tar.gz
tar xzf da.cpanel.import.9.4.tar.gz
mkdir import export

cPanel kurulu sunucunuzdan almış olduğunuz cPanel yedeklerinizi import klasörü içerisine taşıyoruz.
cd /home
mv [eski_yer] [yeni_yer]
mv /home/cpmove-* /import/

Scriptin defaults.conf dosyasında, işlemlerin yapılacağı sunucu bilgilerini tanımlamamız gerekmekte. Sunucunuzun ip adresi ve name server adreslerini girin. Bu değişiklikleri yapmazsak scriptimiz çalışmaz.

perl da.cpanel.import.pl komutunu çalıştırıyoruz ve sırası ile gelecek soru ve aşamaları takip ediyoruz


Script dönüştürme işlemi tamamlandıktan sonra çalışmasını tamamlayacaktır. DirectAdmin formatına dönüştürülmüş yedekleriniz export klasöründe bulunacaktır. Bu yedekleri DirectAdmin yedek klasörüne taşıyabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse: /home/RESELLER/user_backups

Yeni Directadmin yedeklerinizi, DirectAdmin reseller (bayi) seviyesinde bulunan Kullanıcı yedeklerini düzenle linkinden sorunsuzca yükleyebilirsiniz.

Hiçbir veri kaybı olmadani kontrol panellerine fazla para ödemeyerek bence daha kullanışlı olan DirectAdmin’i kullanmaya başlayabilirsiniz.

http://www.shukko.com/x3/2009/08/07/cpanel-den-directadmine-migrasyon-hikayesi-cpanel-to-directadmin-migration-story/
http://www.24x7servermanagement.com/blog/cpanel-to-directadmin-migration-conversion-tool/
https://admin-ahead.com/forum/cpanel/cpanel-account-migration-from-plesk-direct-admin/
http://forum.directadmin.com/showthread.php?t=2247
http://www.oguzz.com/cpanelden-directadmine-yedek-tasima-yedek-cekme/
http://forum.piramitweb.com/index.php?topic=104.0

Port açma SSH

iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 27015 -j ACCEPT
iptables -I INPUT 1 -p udp --dport 27015 -j ACCEPT
service iptables save

Sunucu fixed

service cpanel restart

/scripts/upcp --force