QMHANDLE gerekliler


http://sourceforge.net/projects/qmhandle/files/qmhandle-1.3/qmhandle-1.3.2/qmhandle-1.3.2.tar.gz/download

İndirdiğimiz dosyayı açmamız gerekiyor. Bunun için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.
tar -xvzf qmhandle-1.3.2.tar.gz
cd qmhandle-1.3.2
./qmHandle
Bu komutun sonrasında
./qmHandle -a kuyrukutaki mailleri zorla yollar
./qmHandle -l kuyruktaki mailleri gösterir
service qmail stop
service qmail start
whereis etc

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder