Linux SSH komutları

Plesk Admin şifresini öğrenme

cat /etc/psa/.psa.shadowDizin içerisine girme

cd /deneme/merhabaBulunduğunuz klasördeki dosyaları listeleme

ls -laSunucuda çalışan servisleri gözlemleme

ps -a top -c (çıkmak için Ctrl+C ye basın)
ps -auxf (işlem listesi)Servisleri Başlatma/Durdurma

/etc/init.d/servisadi start|stop|restart|status
servisadi kısmına yazılabilecek standart servis isimleri;
httpd, named, exim, proftpdDOSYA SİSTEMİ KOMUTLARI

Toplam disk boyutunu kontrol etme

df (disk durumunun % olarak doluluk oranını gösterir)Dosya ve klasörleri boyutları ile birlikte listeler

du (bu komut geç cevap verebilir)
du -sh * (dizin içindeki tüm klasörleri ve boyutlarını gösterir)Dosya silme komutları

rm /path/to/dosyaadi.htm (her zaman silmeden önce sorulmasını sağlayın)
rm -vf (dosyaları silmeden önce sormaz ve direkt siler. Bu komutu kullanmadan önce dikkatli olunuz çünkü silinen dosyanın geri dönüşü mümkün olmayacaktır)
rm -vrf (klasör ve alt klasörleri sormadan siler)Dosyaları kopyalama

cp dosyaadi.abc /yeni/path/dosyaadi.abcDosyaları Taşıma

mv dosya.abc /yeni/path/dosya.abcBoş dosya oluşturma

touch dosyaadi.123DOSYA YETKİLERİ VE DOSYA SAHİBİ

Dosya yetkilerini değiştirme

chmod 000 dosya.abc (Klasörler için varsayılan 755 dosyalar için 644 tür.)
Numaralandırmanın karşılığı. 1.=Sahibi; 2.=Grup; 3.=Diğer
(-rwxrwxwrx = 777 -rwxr-xr-x = 755 -rw-r--r-- = 644 v.b.)

7 = Okuma + Yazma + Çalıştırma
6 = Okuma + Yazma
5 = Okuma + Çalıştırma
4 = Okuma
3 = Yazma + Çalıştırma
2 = Yazma
1 = Çalıştırma
0 = Tüm hakları engellemeDosyaların Sahibini Değiştirme

chown kullanici:kullanici dosya.abc
chown -R kullanici:kullanici klasor/LOG DOSYALARINI KONTROL ETME

Log dosyaları sisteminiz üzerinde nelerin gerçekleştiği konusunda size bilgi verir.
Komutu kullanmadan önce 'tail -n 100' yazar iseniz loglardaki son 100 işlemi görebilirsiniz.

Ana hata logları

tail -n 100 /var/log/messagesApache hata logları

tail -n 100 /var/log/httpd/error_log
tail -n 100 /home/httpd/vhosts/domain.com/statistics/logs/error_log (her domain için)MySQL logları

tail -n 100 /var/log/mysqld.logMail logları

tail -n 100 /usr/local/psa/var/log/maillogDİĞER KOMUTLAR

10 MB tan büyük dosyaları bulma

find . -size '+10000k' -exec ls -Shl {} ;Sonuçları filtreleme

cat file | grep ftp (içerisinde 'ftp' kelimesi geçen dosyaları bulur)İçeriği büyük dosyaları sayfa sayfa listeleme

less filename.abc (dosya içeriğini gösterir. 'q' ya basarak çıkabilirsiniz.)
more aynı görevi yapar

|more eklentisi ile içeriği büyük olan dosyaları yada listeleme işlemlerini aşama aşama görebilirsiniz.
'tail -n 1000 /var/log/httpd/error_log | more'
Boşluk (space) tuşuna basarak sonraki ekranlara geçebilir ctrl +c ile çıkabilirsiniz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder