ssh-dss backup atma

ssh-keygen -t rsa (iki sunucudada)
scp ~/.ssh/id_rsa.pub [email protected]:.ssh/authorized_keys

Linux SSH komutları

Plesk Admin şifresini öğrenme

cat /etc/psa/.psa.shadow



Dizin içerisine girme

cd /deneme/merhaba



Bulunduğunuz klasördeki dosyaları listeleme

ls -la



Sunucuda çalışan servisleri gözlemleme

ps -a top -c (çıkmak için Ctrl+C ye basın)
ps -auxf (işlem listesi)



Servisleri Başlatma/Durdurma

/etc/init.d/servisadi start|stop|restart|status
servisadi kısmına yazılabilecek standart servis isimleri;
httpd, named, exim, proftpd



DOSYA SİSTEMİ KOMUTLARI

Toplam disk boyutunu kontrol etme

df (disk durumunun % olarak doluluk oranını gösterir)



Dosya ve klasörleri boyutları ile birlikte listeler

du (bu komut geç cevap verebilir)
du -sh * (dizin içindeki tüm klasörleri ve boyutlarını gösterir)



Dosya silme komutları

rm /path/to/dosyaadi.htm (her zaman silmeden önce sorulmasını sağlayın)
rm -vf (dosyaları silmeden önce sormaz ve direkt siler. Bu komutu kullanmadan önce dikkatli olunuz çünkü silinen dosyanın geri dönüşü mümkün olmayacaktır)
rm -vrf (klasör ve alt klasörleri sormadan siler)



Dosyaları kopyalama

cp dosyaadi.abc /yeni/path/dosyaadi.abc



Dosyaları Taşıma

mv dosya.abc /yeni/path/dosya.abc



Boş dosya oluşturma

touch dosyaadi.123



DOSYA YETKİLERİ VE DOSYA SAHİBİ

Dosya yetkilerini değiştirme

chmod 000 dosya.abc (Klasörler için varsayılan 755 dosyalar için 644 tür.)
Numaralandırmanın karşılığı. 1.=Sahibi; 2.=Grup; 3.=Diğer
(-rwxrwxwrx = 777 -rwxr-xr-x = 755 -rw-r--r-- = 644 v.b.)

7 = Okuma + Yazma + Çalıştırma
6 = Okuma + Yazma
5 = Okuma + Çalıştırma
4 = Okuma
3 = Yazma + Çalıştırma
2 = Yazma
1 = Çalıştırma
0 = Tüm hakları engelleme



Dosyaların Sahibini Değiştirme

chown kullanici:kullanici dosya.abc
chown -R kullanici:kullanici klasor/



LOG DOSYALARINI KONTROL ETME

Log dosyaları sisteminiz üzerinde nelerin gerçekleştiği konusunda size bilgi verir.
Komutu kullanmadan önce 'tail -n 100' yazar iseniz loglardaki son 100 işlemi görebilirsiniz.

Ana hata logları

tail -n 100 /var/log/messages



Apache hata logları

tail -n 100 /var/log/httpd/error_log
tail -n 100 /home/httpd/vhosts/domain.com/statistics/logs/error_log (her domain için)



MySQL logları

tail -n 100 /var/log/mysqld.log



Mail logları

tail -n 100 /usr/local/psa/var/log/maillog



DİĞER KOMUTLAR

10 MB tan büyük dosyaları bulma

find . -size '+10000k' -exec ls -Shl {} ;



Sonuçları filtreleme

cat file | grep ftp (içerisinde 'ftp' kelimesi geçen dosyaları bulur)



İçeriği büyük dosyaları sayfa sayfa listeleme

less filename.abc (dosya içeriğini gösterir. 'q' ya basarak çıkabilirsiniz.)
more aynı görevi yapar

|more eklentisi ile içeriği büyük olan dosyaları yada listeleme işlemlerini aşama aşama görebilirsiniz.
'tail -n 1000 /var/log/httpd/error_log | more'
Boşluk (space) tuşuna basarak sonraki ekranlara geçebilir ctrl +c ile çıkabilirsiniz.

Port kontrolü

traceroute -n -T -p 8285 gmail-smtp-in.l.google.com