Makine Ping almıyorsa (Network is Unreachable)

Network is Unreachable


1. olarak ping atın,


# ping x.x.x.x
connect:


Network is Unreachable


2. yukarıdaki hatayı alıyorsanız,


ethtool eth0 yazıp devam Link Detected kısmına dikkat edelim. No ise sorun portta yada kabloda.


Settings for eth0:
...
Advertisedauto-negotiation: Yes
Speed: 100Mb/s
Duplex: Full
Port: Twisted Pair
...
Link detected: yes

Yes ise network ayarlarına bakmamız gerekiyor

nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0


diyerek ayarlarımıza bakalım.


Yanlışlık varsa düzeltelim yoksa aşağıdaki komutlar ile devam edelim.


ifconfig eth0 down  // bağlantıyı disable ediyoruz
ifconfig eth0 up      // tekrar enable ediyoruz.
service network restart  // servisi yeniden başlatıyoruz.


ifconfig -a


deyip kontrol edelim. bağlantı sağlayan aygıtları listeleyecek. Hala olmadı ise alttaki komutu yazıp olayı tamamlayın.


ifup eth0

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme