Exim kuyruk silme

exim -M id #Mesajı id idsi ile göndermeye çalış

exim -qf #Eximin tüm kuyruğu tekrar işleme almasını sağla
exim -qff #qf ile aynı fakat bu frozen mesajları da tekrar işleme alacaktır

exim -Mvl id #mesaj id için mesaj kaydını görüntüle
exim -Mvh id #mesaj id nin headerlarını görüntüle
exim -Mvb id #mesaj id nin içeriğini görüntüle
exim -Mrm id #kuyruktan mesaj id yi kaldır
exim -Mg id #başarısız ve gönderene bounce gönder
exim -bp | exiqsumm #Kuyruktaki mesajların özetini yazdır
exiwhat #şuanda exim'in ne yaptığını göster
exim -bpc #kuyrukta mesaj sayısını göster
exim -bp #kuyruktaki mesajların listesini yazdır

Tüm kuyruğu manuel olarak silmek için


cd /var/spool
mv exim exim.old
mkdir -p exim/input
mkdir -p exim/msglog
mkdir -p exim/db
chown -R mail:mail exim

service exim restart


Silmede sıkıntı olursa[email protected] [~]# exiqgrep -i -o 150000
Line mismatch: 33d 1Lmb37-0007Pv-MX (xxxx)

exim -bpru | grep '33d' | awk '{print $3}'|xargs -n 1 -P 20 exim -Mrm

Boş dönenler


exiqgrep -i -f  '<>' | xargs exim -Mrm

Alanadına göre


exim -bp|grep "kubaba.net"| awk {'print $3'}| xargs exim -Mrm

Basit Exim Kuyruk Yönetimi


Kuyrukta bekleyen bütün maillerin listesi için;
 • exim -bpc


Kuyruktaki mailin listesi için; (kuyruktaki zamanmail boyutumail id, gönderenalıcı)
 • exim -bp


 


Kuyruktaki tüm maillerin bilgileri (sayıvolume,en eskien yenigidecek domain)
 • exim -bp | exiqsumm


 


Exim’in bir maili nereye route edeceğini emir etmek
 


Exim’in spestifik bir IP adresine bağlanırken ne tepki vereceğini ölçün
 • exim -bh 192.168.1.1


 


exiqgrep İle Mail Kuyruğunda Araştırma Yapmak


Belli bir göndericiye ait bütün emailleri listeleyin
 • exiqgrep -f [user]@domain


 


Belli bir alıcıya gönderilen bütün emailleri listeleyin
 • exiqgrep -r [user]@domain


Belli bir saniyeden eski gönderilen bütün emailleri listeleyin
 • exiqgrep -o [saniye]


Belli bir saniyeden yeni gönderilen bütün emailleri listeleyin
 • exiqgrep -y [seconds]


Belli bir boyut olan mailleri listeleyin(regex olabilir)
 • exiqgrep -s ‘^2…$’


 


Yukarıdaki komutları aşağıdaki ekler ile birleştirebilir ve detaylı arama gerçekleştirebilirsiniz;
 • -i sadece mail ID’si için • -z sadece donmuş mailler için • -x sadece donmamış, unfrozen mailler


Exim Kuyruğunu Yönetmek


Kuyruk yönetimi exim komutu ile gerçekleştirilir. Ancak, sık sık komut satırı üzerinden exim onu beslemeden önce verileri filtrelemek için exiqgrep kullanın. Burada temel ve en popüler kuyruk işlemler şunlardır:


 


Kuyruğu çalıştırın, işleme başlasın(loadlar yüksekse çalışmaz)
 • exim -q -v


 


Kuyruğu zorla çalıştırın (loadları umursamadan çalışır)
 • exim -qf -v


 


Sadece lokalde mail gönderenler için kuyruğu çalıştırın
 • exim -ql -v


 


# ID ile kuyruktaki bir maili temizleyin
 • exim -Mrm <message-id> …


 


Maili dondurun (Freeze)
 • exim -Mf <message-id> …


 


Maili Thaw edin
 • exim -Mt <message-d> …


 


Maili zorla gönderin (Frozen statüsünde olsa dahi gönderir)
 • exim -M <message-id> …


 


Mailin loglarını gözlemleyin
 • exim Mvl


 


Mailin başlığını gözleyin
 • exim Mvh


Mailin içeriğini gözleyin
 • exim Mvb


 


Gelişmiş Mail Kuyruğu Yönetimi


 


# List all queued messages, grouped by sender address
 • exim -bpr | grep -Eo “<[^ ]*@[^ ]*>” | sort | uniq -c


# List all queued messages, grouped by recipient address
 • exim -bpr | grep -Eo “^\s*[^ ]*@[^ ]*$” | sort | uniq -c


12 Saatten eski bütün mailleri kuyruktan sil (43000 saniye)
 • exiqgrep -o 43000 -i | xargs exim -Mrm


Donuk bütün mailleri kuyruktan sil (Frozen)
 • exiqgrep -z -i | xargs exim -Mrm


Belli bir gönderenden giden bütün mailleri kuyruktan sil (Spam Savaşçısı)
 • exiqgrep -i -f [user]@domain.com | xargs exim -Mrm


Belli bir gönderenden giden 12 saatten eski bütün mailleri kuyruktan sil
 • exiqgrep -o 43000 -i -f [user]@domain.com | xargs exim -Mrm


Mail İçeriklerinin Yönetimi 


 


Mail Kuyruğunu görüntülemek için aşağıdaki komutlar kullanılabilir;
 • mailq • exim -bp


 


Eğer Exim /usr/sbin de ise ve /usr/sbin veri yolunda değilseniz, aşağıdaki gibi bir prefix yol eklemelisiniz;
 • /usr/sbin/exim -bp


Örnek Çıktı; 


4d 1.2K 1Ka6u5-00032Z-Eb <[email protected]>


[email protected]


62h 1.2K 1KaRH0-0007QZ-B5 <[email protected]>


[email protected]


3h 22K 1KbLHr-0004ev-An <[email protected]>


  [email protected]


 


Yukarıdaki örnekte, ”[email protected]” mailin gönderildiği adres olur iken, ”[email protected]” ise mailin gönderildiği adrestir. Bu adreslerin yerine normalde gerçek mail adresleri gelecektir. 


4d, 62h and 3h değerleri mailin kuyrukta ne kadar beklediğini gösterir. Mesela Örnekteki mailler: 4 gün, 62 saat ve 3 saat beklemişler.


x.xK değerleri mesajın boyutudur. 


Ve 1Ka6u5-00032Z-Eb ise mail ID’sidir. Ayrıca mailin disk üzerinde /var/spool/exim/msglog ve /var/spool/exim/input da gözlemleyebileceğiniz adıdır. (Klasözünüz Linux/Unix Dağıtımınıza ya da Sistem ayarlarınıza göre değişiklik gösterebilir.).


Dosyaları find komutunu kullanarak bulmak;


”find” Komutunu kullanarak belli bir e posta için veri yolunu ve varyasyonlarını bulabilirsiniz.
 • find /var/spool/exim -name “1Ka6u5-00032Z-Eb*”


 


Örneğin:


/var/spool/exim/msglog/1Ka6u5-00032Z-Eb


/var/spool/exim/input/1Ka6u5-00032Z-Eb-D


/var/spool/exim/input/1Ka6u5-00032Z-Eb-H


Dosyalar ile veri yolunu bulduğumuza göre nano komutu içe detaylı bilgilendirme için inceleyebiliriz.


nano /var/spool/exim/msglog/1Ka6u5-00032Z-Eb


------------------


Aşağıdaki komut ile exim mail sunucunuz üzerinden gönderilen anlık mail gönderimini görebilirsiniz. Spam mail yapan hesabın tespiti için sık kullanılan bir komuttur.


tail -f /var/log/maillog

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder