PHP ile FTP sunucusuna MySQL Veritabanınızı Yedekleyin

Bu yazılım, MySQL veritabanınızı FTP bağlantısı yaparak uzak FTP sunucusuna yedeklemeye yarar. Tarafımdan yazılmıştır. Özellikle Cronjob ile otomatik olarak veritabanı yedeklemesi için oldukça faydalı bir yazılımdır.

https://ofis.guzelhosting.com/mysqlyedek.zip

Linux Cpanel Sunucu Ssh Komutları

Bazı zamanlara cpanel e baglanamadıgımız olur saldırı ve benzeri durumlarda ssh erişimi saglamamız gerekir işte ssh de bize lazım olan komutlar..

Cpanel SSH Komutları
1 Sunucuya reboot çekmek
PHP- Kodu:
reboot
2 Cpanel’in /scripts klasöründe mysql priv. ‘ler için çeşitli scriptler bulunmaktadır. Erişim hatalarını düzeltmek için bu script’i kullanabilirsiniz,
Erişim hatası varsa bu kod düzeltecektir
PHP- Kodu:
/scripts/cleanupmysqlprivs
3 bu komut Mysqlde symlink e bakar yoksa yeniden oluşturur. (1 kerede yapmassa aynı komutu 2 veya 3 kere daha deneyin)
PHP- Kodu:
/scripts/restartsrv_mysql
4 mysql rpm lerini yeniden yükler
PHP- Kodu:
/scripts/mysqlup –force
5 perl modülünü günceller
PHP- Kodu:
/scripts/perlinstaller –force Bundle::DBD::mysql
6 php -apache yi yeniden derler
PHP- Kodu:
/scripts/easyapache
7 cpaneli update eder
PHP- Kodu:
/scripts/upcp
8 cpanel.config dosyasını düzenlemek için
PHP- Kodu:
/var/cpanel/cpanel.config
9 Apache restart için
PHP- Kodu:
service httpd restart
veya
PHP- Kodu:
/etc/rc.d/init.d/httpd restart
10 Apache durdurmak için
PHP- Kodu:
service httpd stop
veya
PHP- Kodu:
/etc/rc.d/init.d/httpd stop
11 Apache başlatmak için
PHP- Kodu:
service httpd start
veya
PHP- Kodu:
/etc/rc.d/init.d/httpd start
12 Apache ayarlarını kontrol etmek için :
PHP- Kodu:
service httpd configtest
veya
PHP- Kodu:
/etc/rc.d/init.d/httpd configtest
13 Root dizinindeki dosyaları görmek için
PHP- Kodu:
dir
14 Dosya silmek için
PHP- Kodu:
rm -f dosyaismi.tar.gz*
15 Sunucu özelliklerini gösterir
PHP- Kodu:
cat /proc/cpuinfo
16 rar dosyası açmak
PHP- Kodu:
unrar x dosya.rar
sunucunuzda unrar yüklü değilse bunu uygulayın:temizz
PHP- Kodu:
wget http://apt.sw.be/packages/unrar/unrar-3.6.2-1.el4.rf.i386.rpm
rpm -Uvh unrar-3.6.2-1.el4.rf.i386.rpm
17 zip dosyası açmak
PHP- Kodu:
unzip dosya.zip
18 sunucuda her hangi bir dosya veya dosyaları aramak
PHP- Kodu:
locate c99.php
eğer arama yapmaza db yi updete etmemiz lazım ardından araması lazım
PHP- Kodu:
updatedb
19 kullanıcı yetkilendirme
PHP- Kodu:
chown -R kullanıcı:kullanıcı /home/kullanıcı

 
Install Zend Optimizer /scripts/installzendopt
Hostname A Entry Missing! /scripts/fixndc then restart bind and apache
Install Cron on New Server /scripts/installrpm anacron vixie-cron ; /etc/rc:temizzd/init.d/crond start
Bandwidth issues /scripts/cleanbw
/scripts/fixwebalizer (To fix problem in webalizer that stop updating stats)
/scripts/fixcommonproblems
/scripts/fixeverything
Fixing Mail List MailMan /usr/local/cpanel/bin/convertmailman2
Reinstall MailMan /scripts/reinstallmailman
Fix Permissions on accounts: /scripts/fixhome
Edit mySQL conf file: pico /etc/my.cnf
Edit php.ini: pico /usr/local/lib/php.ini
Edit Apache Conf: pico /etc/httpd/conf/httpd.conf
Checking Real Time Top Processes Login to SSH and run: top
Run cpanel backup /scripts/cpbackup
To try and fix domain controller: /scripts/fixndc
Quotas /scripts/initquotas – takes a while to run
/scripts/resetquotas
/scripts/fixquotas – takes a while to run
/scripts/adddns Add a Dns Entry
/scripts/addfpmail Install Frontpage Mail Exts
/scripts/addservlets Add JavaServlets to an account (jsp plugin required)
/scripts/adduser Add a User
/scripts/admin Run WHM Lite
/scripts/apachelimits Add Rlimits (cpu and mem limits) to apache:temizz
/scripts/dnstransfer Resync with a master DNS Server
/scripts/editquota Edit A User’s Quota
/scripts/finddev Search For Trojans in /dev
/scripts/findtrojans Locate Trojan Horses
Suggest Usage
/scripts/findtrojans > /var/log/trojans
/scripts/fixtrojans /var/log/trojans
/scripts/fixcartwithsuexec Make Interchange work with suexec
/scripts/fixinterchange Fix Most Problems with Interchange
/scripts/fixtrojans Run on a trojans horse file created by findtrojans to remove them
/scripts/fixwebalizer Run this if a user’s stats stop working
/scripts/fixvaliases Fix a broken valias file
/scripts/hdparamify Turn on DMA and 32bit IDE hard drive access (once per boot)
/scripts/initquotas Re-scan quotas. Usually fixes Disk space display problems
/scripts/initsuexec Turn on SUEXEC (probably a bad idea)
/scripts/installzendopt Fetch + Install Zend Optimizer
/scripts/ipusage Display Ipusage Report
/scripts/killacct Terminate an Account
/scripts/killbadrpms Delete “Security Problem Infested RPMS”
/scripts/mailperm Fix Various Mail Permission Problems
/scripts/mailtroubleshoot Attempt to Troubleshoot a Mail Problem
/scripts/mysqlpasswd Change a Mysql Password
/scripts/quicksecure Kill Potential Security Problem Services
/scripts/rebuildippool Rebuild Ip Address Pool
/scripts/remdefssl Delete Nasty SSL entry in apache default httpd:temizzconf
/scripts/restartsrv Restart a Service (valid services: httpd,proftpd,exim,sshd,cppop,bind,mysql)
/scripts/rpmup Syncup Security Updates from RedHat/Mandrake
/scripts/runlogsnow Force a webalizer/analog update:temizz
/scripts/secureit Remove non-important suid binaries
/scripts/setupfp4 Install Frontpage 4+ on an account:temizz
/scripts/simpleps Return a Simple process list. Useful for finding where cgi scripts are running from:temizz
/scripts/suspendacct Suspend an account
/scripts/sysup Syncup Cpanel RPM Updates
/scripts/unblockip Unblock an IP
/scripts/unsuspendacct UnSuspend an account
/scripts/upcp Update Cpanel
/scripts/updatenow Update /scripts
/scripts/wwwacct Create a New Account
/scripts/runweblogs account username for awstats to run manually
Sometimes such behavior of apache/httpd (taking more and more memory until it dies or crashes the server) can be caused by corrupted MySQL database. Try to do the following:
1) Kill the mysql server
/etc/rc.d/init.d/mysql stop
2) Repair all SQL databases:
myisamchk -r /var/lib/mysql/*/*.MYI
3) Start mysql again:
/etc/rc.d/init.d/mysql start