Otomatik Mysql yedekleme ve uzak sunucuya yüklenmesi

Otomatik Mysql yedekleme ve uzak sunucuya yüklenmesi için bazı arkadaşların işe yarayacağını düşünerek bu bilgiyi paylaşmak istedim.

Yapılması gerekenler
SSH dan sunucunuza giriş yapın

1) Yedekler adında bir klasor oluşturmak içinde aşağıdaki yolu takip ediniz

mkdir /home/yedekler

2) Yedekler klasörünün içine aşağıda linkini verdiğim sh ve conf dosyalarını indirmek için aşağıdaki yolu takip ediniz.

cd /home/yedekler/
wget http://serkanaydin.com.tr/mysqlyedekleme.zip
unzip mysqlyedekleme.zip

3) backupmysql.conf dosyasını düzenlemek için

nano /home/yedekler/backupmysql.conf

MySQL Settings kısmından hangi veritabanı yedeklencek bilgilerini yazınız
FTP Settings kısmına FTP bilgilerinizi yazınız

Düzenlemeleriniz bittikten sonra CTRL + X > Y > ENTER

4) 30 dakikada bir yedek almasını sağlayabilirsiniz, bunun için cronda tanımlama yapmalıyız (Ayrıntılı Cron Kullanımı)

crontab -e
*/30 * * * * sh /home/yedekler/backupmysql.sh
service crond restart

Düzenlemeleriniz bittikten sonra CTRL + X > Y > ENTER

------------------------------------------------------------------------------------------

Opsiyonel : Gerektiğinde manuel yedek almak için
sh /home/yedekler/backupmysql.sh komutunu kullanınız.

Crontab kullanımı ve örnek crontab uygulaması

Linux ve Unix sistemlerde kullanılan crontab, belirlediğiniz bir zaman yada zaman diliminde belirlediğiniz komut, script yada uygulamanın çalışmasını sağlarsınız.

Cron girdilerinin /etc/crontab dosyasının düzenlenerek uygulanır.

Crontab’ın editlenmesi;

$crontab -e

Crontab’da yapılacak işlerin listelenmesi;

$crontab -l

Crontab’da işlerin silinmesi;

$crontab -r
Bir crontab dosyası aşağıdaki gibi yazılır.
1*  *  *  *  *  /calıstirilacak/komut/yada/script
* ile gösterilen yerler zaman yada tarih değerlerinin kullanılmasında kullanılır. Crontab dosyasına yukarıdaki gibi bir örnek verirseniz. İstenilen komut yada uygulama her dakika bir çalışacak şekilde ayarlanmış olur.

* işaretlerinin anlamı;1

2

3

4

5

6

7.---------------- dakika (0 - 59)

|  .------------- saat (0 - 23)

|  |  .---------- Ayın Günleri (1 - 31)

|  |  |  .------- Ay (1 - 12)

|  |  |  |  .---- Haftanın Günleri (0 - 6) (Pazar=0 ya da 7)

|  |  |  |  |

*  *  *  *  *  Çalıştırılacak komut
Görüldüğü gibi ilk yıldız dakikayı ifade eder. 0 – 59 arasında değer alır. 2. yıldız ise saati belirler ve 0 ile 23 arasında bir değer alır. 3. yıldız ayın günlerini ifade eder. 4. yıldız ayları ve son yıldızda haftanın günlerini ifade eder. Burada önemli olan 0 yada 7 değerlerinin pazar gününü ifade ettiğini unutmamak.

Birkaç örnek vermek gerekirse;


10 Dakikada Bir Çalışacak Crontab Girdisi

*/10 * * * * /komut/yada/script

 • */10 – Her On Dakika

 • * – Her Saat

 • * – Her Gün

 • * – Her Ay

 • * – Haftanın Her Günü


Hergün öğlen 12 ve akşam 18′de Çalışacak Crontab Girdisi 

00 12,18 * * * /komut/yada/script

 • 00 – Her Saat (00 Saat başlangıcı)

 • 12,18 – Öğlen 12′de ve Akşam 18′de

 • * – Her Gün

 • * – Her Ay

 • * – Haftanın Her Günü


Sabah 9 Akşam 18 Arasında Her Saat Çalışacak Crontab Girdisi

00 09-18 * * * /komut/yada/script

 • 00 – Her Saat (00 Saat başlangıcı)

 • 09-18 – Sabah 09′dan Akşam 18′e (09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18)

 • * – Her Gün

 • * – Her Ay

 • * – Haftanın Her Günü


Hafta İçi Günler Sabah 9 Akşam 18 Arasında Her Saat Çalışacak Crontab Girdisi

00 09-18 * * 1-5 /komut/yada/script

 • 00 – Her Saat (00 Saat başlangıcı)

 • 09-18 – Sabah 09′dan Akşam 18′e her saat. (09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18)

 • * – Her Gün

 • * – Her Ay

 • 1-5 – Pazartesi (1), Salı(2), Çarşamba(3), Perşembe(4), Cuma(5)

PHP ile FTP sunucusuna MySQL Veritabanınızı Yedekleyin

Bu yazılım, MySQL veritabanınızı FTP bağlantısı yaparak uzak FTP sunucusuna yedeklemeye yarar. Tarafımdan yazılmıştır. Özellikle Cronjob ile otomatik olarak veritabanı yedeklemesi için oldukça faydalı bir yazılımdır.

https://ofis.guzelhosting.com/mysqlyedek.zip

Linux Cpanel Sunucu Ssh Komutları

Bazı zamanlara cpanel e baglanamadıgımız olur saldırı ve benzeri durumlarda ssh erişimi saglamamız gerekir işte ssh de bize lazım olan komutlar..

Cpanel SSH Komutları
1 Sunucuya reboot çekmek
PHP- Kodu:
reboot
2 Cpanel’in /scripts klasöründe mysql priv. ‘ler için çeşitli scriptler bulunmaktadır. Erişim hatalarını düzeltmek için bu script’i kullanabilirsiniz,
Erişim hatası varsa bu kod düzeltecektir
PHP- Kodu:
/scripts/cleanupmysqlprivs
3 bu komut Mysqlde symlink e bakar yoksa yeniden oluşturur. (1 kerede yapmassa aynı komutu 2 veya 3 kere daha deneyin)
PHP- Kodu:
/scripts/restartsrv_mysql
4 mysql rpm lerini yeniden yükler
PHP- Kodu:
/scripts/mysqlup –force
5 perl modülünü günceller
PHP- Kodu:
/scripts/perlinstaller –force Bundle::DBD::mysql
6 php -apache yi yeniden derler
PHP- Kodu:
/scripts/easyapache
7 cpaneli update eder
PHP- Kodu:
/scripts/upcp
8 cpanel.config dosyasını düzenlemek için
PHP- Kodu:
/var/cpanel/cpanel.config
9 Apache restart için
PHP- Kodu:
service httpd restart
veya
PHP- Kodu:
/etc/rc.d/init.d/httpd restart
10 Apache durdurmak için
PHP- Kodu:
service httpd stop
veya
PHP- Kodu:
/etc/rc.d/init.d/httpd stop
11 Apache başlatmak için
PHP- Kodu:
service httpd start
veya
PHP- Kodu:
/etc/rc.d/init.d/httpd start
12 Apache ayarlarını kontrol etmek için :
PHP- Kodu:
service httpd configtest
veya
PHP- Kodu:
/etc/rc.d/init.d/httpd configtest
13 Root dizinindeki dosyaları görmek için
PHP- Kodu:
dir
14 Dosya silmek için
PHP- Kodu:
rm -f dosyaismi.tar.gz*
15 Sunucu özelliklerini gösterir
PHP- Kodu:
cat /proc/cpuinfo
16 rar dosyası açmak
PHP- Kodu:
unrar x dosya.rar
sunucunuzda unrar yüklü değilse bunu uygulayın:temizz
PHP- Kodu:
wget http://apt.sw.be/packages/unrar/unrar-3.6.2-1.el4.rf.i386.rpm
rpm -Uvh unrar-3.6.2-1.el4.rf.i386.rpm
17 zip dosyası açmak
PHP- Kodu:
unzip dosya.zip
18 sunucuda her hangi bir dosya veya dosyaları aramak
PHP- Kodu:
locate c99.php
eğer arama yapmaza db yi updete etmemiz lazım ardından araması lazım
PHP- Kodu:
updatedb
19 kullanıcı yetkilendirme
PHP- Kodu:
chown -R kullanıcı:kullanıcı /home/kullanıcı

 
Install Zend Optimizer /scripts/installzendopt
Hostname A Entry Missing! /scripts/fixndc then restart bind and apache
Install Cron on New Server /scripts/installrpm anacron vixie-cron ; /etc/rc:temizzd/init.d/crond start
Bandwidth issues /scripts/cleanbw
/scripts/fixwebalizer (To fix problem in webalizer that stop updating stats)
/scripts/fixcommonproblems
/scripts/fixeverything
Fixing Mail List MailMan /usr/local/cpanel/bin/convertmailman2
Reinstall MailMan /scripts/reinstallmailman
Fix Permissions on accounts: /scripts/fixhome
Edit mySQL conf file: pico /etc/my.cnf
Edit php.ini: pico /usr/local/lib/php.ini
Edit Apache Conf: pico /etc/httpd/conf/httpd.conf
Checking Real Time Top Processes Login to SSH and run: top
Run cpanel backup /scripts/cpbackup
To try and fix domain controller: /scripts/fixndc
Quotas /scripts/initquotas – takes a while to run
/scripts/resetquotas
/scripts/fixquotas – takes a while to run
/scripts/adddns Add a Dns Entry
/scripts/addfpmail Install Frontpage Mail Exts
/scripts/addservlets Add JavaServlets to an account (jsp plugin required)
/scripts/adduser Add a User
/scripts/admin Run WHM Lite
/scripts/apachelimits Add Rlimits (cpu and mem limits) to apache:temizz
/scripts/dnstransfer Resync with a master DNS Server
/scripts/editquota Edit A User’s Quota
/scripts/finddev Search For Trojans in /dev
/scripts/findtrojans Locate Trojan Horses
Suggest Usage
/scripts/findtrojans > /var/log/trojans
/scripts/fixtrojans /var/log/trojans
/scripts/fixcartwithsuexec Make Interchange work with suexec
/scripts/fixinterchange Fix Most Problems with Interchange
/scripts/fixtrojans Run on a trojans horse file created by findtrojans to remove them
/scripts/fixwebalizer Run this if a user’s stats stop working
/scripts/fixvaliases Fix a broken valias file
/scripts/hdparamify Turn on DMA and 32bit IDE hard drive access (once per boot)
/scripts/initquotas Re-scan quotas. Usually fixes Disk space display problems
/scripts/initsuexec Turn on SUEXEC (probably a bad idea)
/scripts/installzendopt Fetch + Install Zend Optimizer
/scripts/ipusage Display Ipusage Report
/scripts/killacct Terminate an Account
/scripts/killbadrpms Delete “Security Problem Infested RPMS”
/scripts/mailperm Fix Various Mail Permission Problems
/scripts/mailtroubleshoot Attempt to Troubleshoot a Mail Problem
/scripts/mysqlpasswd Change a Mysql Password
/scripts/quicksecure Kill Potential Security Problem Services
/scripts/rebuildippool Rebuild Ip Address Pool
/scripts/remdefssl Delete Nasty SSL entry in apache default httpd:temizzconf
/scripts/restartsrv Restart a Service (valid services: httpd,proftpd,exim,sshd,cppop,bind,mysql)
/scripts/rpmup Syncup Security Updates from RedHat/Mandrake
/scripts/runlogsnow Force a webalizer/analog update:temizz
/scripts/secureit Remove non-important suid binaries
/scripts/setupfp4 Install Frontpage 4+ on an account:temizz
/scripts/simpleps Return a Simple process list. Useful for finding where cgi scripts are running from:temizz
/scripts/suspendacct Suspend an account
/scripts/sysup Syncup Cpanel RPM Updates
/scripts/unblockip Unblock an IP
/scripts/unsuspendacct UnSuspend an account
/scripts/upcp Update Cpanel
/scripts/updatenow Update /scripts
/scripts/wwwacct Create a New Account
/scripts/runweblogs account username for awstats to run manually
Sometimes such behavior of apache/httpd (taking more and more memory until it dies or crashes the server) can be caused by corrupted MySQL database. Try to do the following:
1) Kill the mysql server
/etc/rc.d/init.d/mysql stop
2) Repair all SQL databases:
myisamchk -r /var/lib/mysql/*/*.MYI
3) Start mysql again:
/etc/rc.d/init.d/mysql start

SSH Full Backup Alma ve Geri Yükleme - Cpanel

SSH dan yedek almak işimizi çok kolaylaştırmaktadır. Alıştıktan sonra vazgeçilmez olmaktadır. SSH ile backup alma işlemini sunucu yönetme yetkisi olanlar yapabilir.

ssh dan root olarak login oluyoruz ardından aşağıdaki komutları yazarak toplu yedek alıyoruz.
cd /home 

komutu ile dizinine giriyoruz yedek almanın bi kaç yolu var

1.ci komutumuz: Bu komut sunucu loadlarının düşmesini bekler düştüğü zaman yedek almaya başlar.
/scripts/cpbackup --force

2.ci komutumuz: bu komut ssh ı kapatmadan açık tutmanızı gerektirir. İşlem bitene kadar beklemelisiniz.
for i in $(ls /var/cpanel/users); do /scripts/pkgacct $i;done

Bu komut sunucudaki tüm sitelerin yedeklerini cpmove-kullaniciadi.tar.gz şeklinde /home/ dizinine almaktadır.

Eğer tek bir hesabın yedeğini almak istersek;
/scripts/pkgacct USERNAME

komutunu kullanabiliriz. USERNAME ile belirtilen yere site kullanıcı adını yazıyoruz. Alınan yedek /home/ dizininde olacaktır.

mv /home/cpmove-USERNAME.tar.gz /home/USERNAME/public_html
yazarak yedeğimizi USERNAME nin hesabına gönderiyoruz. Eğer indirme izni vereceksek

chmod 777 /home/USERNAME/public_html/cpmove-USERNAME.tar.gz

domain.com/cpmove-USERNAME.tar.gz yazdığımızda yedeğinizi indirebilirsiniz

Yedeklerimizi başka bir sunucuya çekip yüklemek istersek

yeni sunucunun ssh portu 22 ise
scp cpmove-* [email protected]:/home

eğer 22 den farklı ise örnek 4456 ssh portumuzsa
scp –P4456 cpmove-* [email protected]:/home

Yedeklerimizi aldıktan sonra yüklemek için birkaç seçenek var ancak hiç bir şekilde hesaplar için yeni bir hesap açmıyoruz.

whm ingilizce için
Whm >> Backups >> Restore a full Backupps File >>
Whm Tr için:
Whm Yonetimi >> Yedekleme >> Tam Yedeklenmiş Dosyayı Yükle >>

burada boş bi kutu var buraya yedek adını cpmove-USERNAME.tar.gz olarak yazmayacağız eski sunucumuzda ftp adi neyse onu yazacağız örnek alanadi.com sa sitemiz ftp adımızda alanad ise alanad yazarak Restore butonuna basıyoz TR whm de Yükle Butonuna basiyoruz
ve işlemin bitmesini bekliyoruz bu biraz zaman alabilir eğer bunu daha hızlı ssh dan yapmak istiyorsak
for x in $(ls -A *.tar.gz | cut -d "-" -f 2 | cut -d "." -f 1); do /scripts/restorepkg $x; done

yazdığımızda home dizinindeki tüm yedeklerini açar ve whm dende hesapların açılmış olacağını göreceksiniz database isimleri www/ klasörü ve içeriği ftp şifreleri eskisi gibi sadece şimdi size dns domaininiz ipleri güncellemeniz gerekiyor.,

VEYA YÜKLERKEN
kullanıcıadı.tar.gz şeklindeki halini


/scripts/restorepkg kullanıcıadı


komutu ile tüm herşeyi restore edecektir.


nadirde olsa MYSQL de kullanıcı adı var yedek yüklenemez gibi mesaj alırsanız.


/scripts/restorepkg --force --override --skipres kullanıcıadı


yaparak cıkacak hataları göz ardı eder ve üzerine yazarak devam edecektir.


bu konmut sonrası eksik kalan bir şeylerin olup olmadığını siteye bakarak kontrol edilmelidir.


Hesabı silmek içinse : /scripts/killacct kullanıcıadı

WHM cPanel GD Library Kurulumu

a) SSH ile Kurulum

2 yolu var birisi gene yukarıdaki gibi SSH ile kurulm ama biraz daha farklı diğeri ise EasyApache ile kurulum. Öncelikle SSH ile kurulumu anlatıcam.

SSH Program‘ını açın ve root girişinizi yapın. Alttaki kodu uygulayın;

/scripts/easyapache

SSH’da “PHP Encryption and Image Manipulation” bu kısmı seçin ve Build Profile Now‘un üzerine gelip enter tuşuna basın. Daha sonra eminmisiniz vs. soruları var geçin onları. 10-15 Dakika içerisinde GD Library kurulmuş olacaktır.

b) EasyApache ile Kurulum

WHM‘de sol menüde “EasyApache” diye aratın ve Apache kurulumunu tekrar baştan geçirelim eksik olan GD Librarykütüphanesini kuralım.

Karşınıza 7 Tane adım çıkacak ve bunları tamamlamanız gerekiyor. Adımları şöyle sırayalayalım.

 • 1. Profile

 • 2. Apache Version

 • 3. PHP Version

 • 4. Short Options List

 • 5. Exhaustive Options List

 • 6. Save

 • 7. Build


GD Library kütüphanemiz 5.kısımda bulunuyor. 5.Kısıma kadar hiç bir değişiklik yapmadan geçin ve sayfada GD diye arama yapın alttaki gibi bir alan çıkacak;
GD :This option will make the following changes to your profile prior to the build.

İşte yukarıdaki alanı gördüğünüzde doğru yerdesiniz demektir onu aktif edin ve son aşamalarıda tamamlayın.

Windows Sunucu GB Library Kurulumu


Windows kullananlar öncelikle bu php_gd2.dll dosyayı indirmeleri gerekiyor. Dosyayı ben upload ettim yani özel bir upload isterseniz ismini aratıp internettende indirebilirsiniz.

Bu dosyayı PHP‘nin kurulu olduğu dizinin altındaki extension klasörü içerisine atıyorsunuz.

Daha sonra Windows dizini altında php.ini dosyasını bulup editliyoruz.

Alttaki açıklama satırlatını arıyoruz;
;Windows Extensions
;Note that MySQL and ODBC support is now built in, so no dll is needed for it.

Bu satırın altında alttaki gibi bir kod olacak;
;extension=php_gd2.dll

php_gs2 başında (;noktalı virgül bulunuyor buda pasif anlamına geliyor. Siz başındaki noktalı virgülü kaldırıyorsunuz işlem tamamlanmış oluyor. Son olarak sunucunuzu resetlemeniz gerekiyor.

GD Library Kurulumu


Son olarak internet üzerinden indirip nasıl kuracağınızı anlatacağım.

Kurulumu SSH Programı ile yapın ve alttaki komutları sırasıyla uygulayın.
wget https://bitbucket.org/libgd/gd-libgd/downloads/gd-2.1.0-preview.tar.gz
tar -zxvf gd-2.1.0-preview.tar.gz
cd gd-2.1.0
./configure
make
make install

 

3- root kullanıcısı ve şifresiyle giriş yapın

4- Aşağıdaki komutları sırayla uygulayın
Kod: [Seç]

/scripts/installzendopt
/scripts/phpextensionmgr install IonCubeLoader

Blacklist çıkma, karalisteden çıkmak

Bazı yerlere gönderebiliyorum bazı yerlere gönderemiyorum veya gönderdiğim e-postalar bana hatalı olarak geri dönüyor ve karalistelerdeyim...

Bu durumda mail gönderemediğiniz adresleri ve gönderemediğinize dair size geri dönen bilgilendirme mesajlarını dikkate alarak aşağıdaki karalisteleri ve web sitelerini inceleyiniz. Size uygun cevabı aşağıda bulacaksınız.

Hiçbir şekilde spam e-posta göndermediğinizi ve her türlü gerekli güvenlik önlemlerinizi aldığınızı garanti altına alarak iletişim formunu doldurmalısınız.

Aşağıda karaliste çeşitlerine ulaşabilir ve çıkartılmak için uygulanması gereken yöntemleri inceleyebilirsiniz.
Lütfen sorun yaşadığınız karaliste linkine tıklayınız.
Hangi karalistede sorun yaşadığınızı en net size geri dönen mailden veya sistem kayıtlarından anlayabilirsiniz.

Hotmail
Hotmail kendi politikaları gereği bloklama yapmaktadır. Bunun sebebi spam mail gönderiyor olmanız, Ters DNS kaydınızın uygun olmaması veya farklı sebepler olabilir.
Bu sorunu sistem sahibi olarak sadece sizin vereceğiniz bilgiler doğrultusunda size açıklanacaktır.

http://support.msn.com/eform.aspx?productKey=edfsmsbl&page=support_home_options_form_byemail&ct=eformts

Yahoo
Yahoo tarafından bloklanma ve maillerin delay olmasıyla ilgili sorununuz için aşağıdaki linkleri incelemelisiinz.
http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/mail/original/abuse/abuse-60.html ( Yahoo sorunlarınız için başvuru yapabileceğiniz form burada bulunmaktadır.)

http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/mail/original/basics/basics-56.html

AT&T
AT&T sistemleri tarafından spam mail göndermeniz sebebiyle karalisteye alınmış bulunuyorsunuz.
http://www.att.net/general-info/mail_info/block_admin.html adresindeki formu doldurup başvuruda bulunmalısınız. Alt kısımda * lı bölüme IP adresinizle değiştirmeyiniz lütfen.
Sorununuz giderilmezse [email protected] adresine mail atmalısınız.

Bu durumda ilgili tüm işlemleri siz takip etmelisiniz.

Gmail
Gmail, yahoo ve hotmail tamamiyle kendi belirledikleri politikalar gereği işlem yapmaktadırlar. Bu aşamda buraya gönderilemeyen maillerde bireysel olarak başvuruları sizin yapmanız gerekmektedir. Gönderemediğiniz her mailin sorumlusu sizin gönderdiği spam mail, directory attack ve/veya her türlü saldırı sebebiyet vermiş olabilir.

MAPS
Spam göndermenizden , relaye izin vermenizden dolayı veya dinamik IP tanımlaması yapılmasından dolayı olabilir.
http://www.mail-abuse.com/cgi-bin/lookup web sayfasındaki llistede yer alıyorsanız İletişim/Destek formunu doldurmalısınız.

MAPS karaliste organizasyonu ile son dönemlerde yaşadığımız sıkıntılar nedeniyle karşı tarafın yetkilileri tarafından karalisteden çıkartma işlemleri uzun zaman alabilmektedir..İletişim formudan sze uygun yanıt verilecektir.Lutfen bu konuda ISP´nizle de görüşerek çözüm arayışı içerisinde bulununuz.

UCE-PROTECT
Level 1, Level2, Level 3 seviyesinde kayıt tutuyor.
Lütfen mail gönderme sıkıntısı yaşıyorsanız bu durumu direk olarak Uce-Protect ile ilişkilendirmeyin. Şu anda tüm Türkiye´yi bloklamış bir karaliste olmasına rağmen kimseden (yüzbinlerde kullanıcısı olan bir sistem yönetimi içinde bu durum geçerli ) bu karalisteyle mail gönderememe problemi ile karşılaşılmamıştır.
Lütfen geri dönen maillerinizi tüm detayları ile inceleyip araştırmalarınızı yapınız. İnternet üzerinden sorgulamalarda kırmızı görünmesinden başka bir amacı olduğunu tespit ederseniz lütfen bize iletiniz.

Level 1;
http://www.uceprotect.net/en/rblcheck.php adresinden IP adresini sorgulayabilirsiniz.
Level 1 de iseniz; size ait IP spam mail gönderdiğiniz için 1 hafta boyunca bloklanmış demektir.
Level 2 ve Level 3;
IP’ler büyük bloklar ( 30 bin veya Tüm Türkiye) halinde burada listelendiği için sıkıntı yaşıyor gibi görünüyorsunuz.
1 haftalık dinamik ve statik IP´lerin internet sitesinde yayınlanarak kullanıcıların kimliklerinin teknik olarak belirlenmesi mümkün değildir. Bu nedenle kullanıcıları uyarma veya bloklama yoluna gidilememektedir.
Ayrıca ISP olarak bir çok kez iletişime geçtiğimiz halde ortak bir çalışma yürütmeyen bu firma ile problemin çözümüne ilişkin ortak bir çalışma yapılamayacağı anlaşılmaktadır.
Çalışma prensipleri ve ahlaki değerleri gereği "para verirsen listeden çıkabilirsin" bu tür bir karalisteyle ortak bir çalışmaya girmeme kararı almış bulunuyoruz.

Lütfen geri dönen mailinizi dikkatle inceleyiniz çözüm bulamazsanız veya ISP´niz iletişime geçmeli denirse bize gönderiniz.
Mail gönderemediğiniz yerlere ait bilgi için İletişim/Destek formunu formunu doldurmalısınız veya formu doldurduysanız size dönen otomatik mesaja cevap vermelisiniz.

APEWS
Apews yeni kurulmus ve tercih edilmeyen bir karaliste organizasyonudur.
Su anda Apews ile ilgili bir çalışma yapamamamızın sebebi ISP olarak bizim konuyla ilgilenmemiz gerektigi söylenmiş olsada bu konuda irtibat kurabilecek birilerini ISP olarak ne webden ne de mail ile bildirilmiyor ve ulaşılamıyor olmasıdır.
Bu listenin oluşmasının sebebi bulunduğunuz IP aralığında spam yapan müşteri sayısının Apewsin belirlediği sayıdan fazla olmasıdır. Bunu bilememize rağmen diğer kaynaklardan elde ettiğimiz bilgiler ışığında spam yapanları bloklama yoluna gidiyoruz. Fakat bunu Apews’ten dolayı yapamadiğımız için ve bu eylemleri ne zaman ve neye göre algılayacaklarını bilemediğimizden uzun süre alacağını tahmin ediyoruz.
Sorgulamada kırmızı olması ve psikolojik etkisinden başka Apewsten dolayı bir yere mail atamama veya bloklanmayla karsılarsanız bize bu kayıtları göndermeniz gerekmektedir. Buna göre size yardımcı olabiliriz.

Lütfen geri dönen maillerdeki veya mail loglarınızdaki apewsten dolayı sorunlu olan maillerinizi bilgileri iletişim sayfasından bildiriniz.

FIVETENSRC
http://www.five-ten-sg.com/blackhole.php adresinden IP adresinizi yazarak durmunuzu görebilirsiniz.

Spam mail gönderildiğinini alıgılanması ve/veya Ters DNS kaydınızın size özel bir isim içermemesi veya A kaydınızla ilgili bir sıkıntı olmasından kaynaklanmaktadır.

Ters DNS kaydı düzenlemesinden sonra [email protected] adresine mail atarak çıkarılma talebinde bulunmalısınız.

NJABL
Çoğunlukla Reverse DNS kaydının olmaması veya yanlış olmasından dolayı bu karalistede IP adresiniz bulunur. Ayrıca sunucunuzun open relay olmasıda burada yer almanıza sebep olabilir.
http://njabl.org/cgi-bin/lookup.cgi?query= Şayet listede görünüyorsanız. Öncelikle dnsstuff adresinden PTR kaydınızın size ait olduğundan emin olunuz. Farklı ise [email protected] adresine e-posta atarak Reverse DNS kaydınızı yapılmasını isteyiniz. Sonrasında http://njabl.org/remove.html adresinden IP adresinizi yazarak remove butonunu tıklamanız gerekmektedir.
Ayrıca e-mail ile bilgilendirme yapılmaması gerektiğini bildiriliyor. Bu aşamadan sonra IP adresinizin çıkarılması için Spamhaus B PBL web sitesine gitmeniz gerekmektedir.

Do not email asking for removal of dynablock listings. Dynablock listings can only be removed via the Spamhaus PBL web site.

SPAMCOP
Spam mail gönderdiğiniz için bu listede yer alırsınız.
http://www.spamcop.net/bl.shtml adresine IP adresinizi yazınız.
*.*.*.* listed in bl.spamcop.net (127.0.0.2)If there are no reports of ongoing objectionable email from this system it will be delisted automatically in approximately ** hours. Listelendiğinizi ve spam mail göndermeyi kestiğinizde otomatik olarak ** saat sonra çıkacağınızı gösterir.
Spam yapmadığınızda ısrarcıysanız ve sebebini öğrenmek istiyorsanız sayfanın en altındaki Dispute listing of *.*.*.* linkine basarak aşağıdaki bilgileri doldurunuz.
Adınızı, Mail adresinizi ve Sorununuzu (Örnek bir soru olarak aşağıdaki metni kullanabilirsiniz)
Hi,
Could you please send spam samples for this IP.
What do you think about how does it appear? Are these spams occured by botnet or other activity?
Thanks and Regards
24 saat içinde cevap verileceği iddia edilen formla, yukarıdaki şekilde bir talep de bulunarak öğrenebilirsiniz.

Bu durumda ilgili işlemi IP´yi kullanan kişi olarak sizin yapmanız gerekmektedir.

NOMOREFUNN
Spam gönderdiğiniz için bu listede bulunuyorsunuz.
http://moensted.dk/spam/no-more-funn/?addr=
Buraya IP adresinizi yazın, eğer bu listedeyseniz whitelist/Exclude IP butonuna basın. Birkaç saat içinde bu listeden çıkacaksınız.
Spam gönderimini tekrarlamanız durumunda yine bu listede yer alırsınız.

Bu durumda gerekli işlemi IP kullanıcısı olarak sizin yapmanız gerekmektedir.

SPAMHAUS ve CBL
CBL ve SPAMHAUS spam veritabanını ortak kullanan şirketlerdir. Spam e-posta gönderdiğiniz tespit edildiğinde IP adresiniz burada listelenir.
http://cbl.abuseat.org/lookup.cgi sitesinden IP adresinizi yazarak sorgulama yapabilirsiniz.
Şayet listede iseniz remove butonuna basarak çıkarılması için gereken süre kadar beklemelisiniz.
İlgili siteden karalisteden çıkacağına dair bilgi verilecektir. Böylece bu sistemi kullanan mail sunucuları kısa süre sonra bu karalisteden güncellemesini yapması beklenmektedir. Güncelleme yapılmazsa ve mail atamadığınız yer sebep olarak bu karalisteyi gösteriyorsa ilgili mail adminlerine mail atarak çıkartılmayı beklemelisiniz.

Bu durumda gerekli işlemi siz yapmalısınız.

VIRBL
Spam şikayeti geldiğinde sizi listesine ekler. Son 24 saat içerisinde 2 farklı spam e-posta tespit edilirse bu listede bulunursunuz.
Bu listeden çıkmak için http://virbl.bit.nl/search.php linkinden IP adresinizi yazarak sorgulayabilirsiniz. Şayet listeleniyorsanız remove butonuna basarak karalisteden çıkabilirsiniz.

Bu durumda bize e-posta göndermeyiniz.

SORBS
http://www.de.sorbs.net/lookup.shtml adresini kullanarak sorgulama yapabilirsiniz.
Şayet IP adresiniz dinamik karalistesinde ise öncelikle sayfanın başında anlatılan Reverse DNS tanımlamasını mutlaka yaptırmalısınız. Çünkü bu listede herkes için tanımlı ters alan adları kabul edilmez olarak tanımlanmıştır.
Sonrasında Support System linkine basmalısınız.
Buradaki boş alanlara adınız ve e-posta adresinizle başlayıp doldurunuz (diğer bilgilerin çok fazla önemi bulunmuyor) “Continue” tuşuna basınız.
Diğer sayfada AS 9121 ve en alttaki boşluğa çıkartılmasını istediğiniz IP adresini yazarak “continue” butonuna tekrar basınız.
48 saat içinde çıkartılma talebiniz gerçekleşecektir.

Bu durumda bize e-posta göndermeyiniz.

DSBL
Spam karalistesidir.
http://dsbl.org/removalquery adresinden IP adresinizi yazarak sorgulama yapabilirsiniz.
Şayet IP adresiniz karalistede ise çıkartma talebinizin bir adrese gönderilmesini o adresten de onay verilmesini isteyecektir.
Bu aşamada [email protected] adresini seçmelisiniz. Sonraki aşamada size 3 maddelik ve sonuncu maddesinde ;
“You have tested that you can receive mail at [email protected] from the out…”
Yazan bir ifade belirecek ve siz “I verify the above are true” butonuna basmalısınız.
Bu aşamada anlatılan, IP adresinizi çıkartmak için postmaster adresine onayı gönderilmesini ve test edildiğini gördüğünüzü bildiriyorsunuz.

Sonrasında iletişim formundan bu işlemi yaptığınızı belirterek onay vermemiz için bizi uyarın aksi takdirde dikkate alınmayacaktır. 24-25 saat arasında IP adresiniz tekrar spam mail gönderilmediğinin tespit edilmesi durumunda karalisteden çıkarılacaktır.

DNSBL
Bu organizasyonda spam için karaliste tutar. Fakat bu organizasyonun farkı, birçok dnsbl servisini kullanarak ortak veritabanı oluşturmasıdır.
http://www.dnsbl.net.au/lookup/ adresinden sorulama yapabilirsiniz.
Burada çıkan sonuçtan kırmızı bölümün altında IP adresinizle ilgili durumu gözlemleyebilirsiniz.

please standby. Looking up many dnsbl services now ...
Great!!! .. Not Listed on any dnsbl services that we monitor or use.

Şeklinde bir yazı ile karşılaşırsanız tebrikler IP adresiniz herhangi bir DNSBL de karalistede değildir.
Şayet; aşağıdaki bir sonuç çıkarsa 4 farklı DNSBL’de yer alıyorsunuz demektir. Bunun için her birinden tek tek başvuruda bulunmalısınız. Sonrasında otomatik olarak buradan da çıkacaksınızdır.
Aşağıdaki örnek bir IP için 4 farklı spam organizasyonunda görünüyor olsada, DSBL ve SORBS için yapılması gerekenleri yukarıda anlatmış bulunuyoruz.

Please DO NOT CONTACT US about removal processes.
please standby. Looking up many dnsbl services now ...

85.97.82.52 YES LISTED BY dsbl.dnsbl.net.au --> see http://dsbl.org/85.97.82.52 YES LISTED BY sorbs.dnsbl.net.au --> see http://dnsbl.sorbs.net/85.97.82.52 YES LISTED BY unconfirmed.dsbl.org --> see http://dsbl.org/85.97.82.52 YES LISTED BY t1.dnsbl.net.au --> see http://dnsbl.net.au/t1/ BAD .... Listed on : 4 dnsbl services

DNS sorunu ve Nameserver sorunlarının çözümü

Giriş
service named restart
/scripts/rebuildnamedconf
/scripts/fixnamedviews

 

Çıkış
nano /etc/resolv.conf
/etc/rc.d/init.d/nscd restart