qmHandle Kurulumu ve kullanımı

qmail ile başınız derde girdi mi ? Benim yaşadığım en masumlarından sayılır.. Sistemde bir servisi engellememiz, sonucunda bunu izleyen watchdog servisinin olmayan bir adrese yüzlerce kere mail göndermeye çalışması, bunların qmail kuyruğunu işgal etmesi, sonucunda birer saat arayla mailboxunuza düşmesi, sizi sinir etmesi…

qmHandle ile çözüm kolay neyse ki.

 

Öncelikle qmHandle kurulu olup olmadığına bakalım
which qmHandle

wget http://voxel.dl.sourceforge.net/sourceforge/qmhandle/qmhandle-1.3.2.tar.gz
tar -xvzf qmhandle-1.3.2.tar.gz
cd qmhandle-1.3.2
mv qmHandle /usr/local/sbin/
chmod +x /usr/local/sbin/qmHandle


ve qmhandle komutlarını kullanamk için öncelikle qmail durdurmamız gerekiyor

service qmail stop
qmHandle -S ile kuyruktaki mailleri listeliyoruz

failure notice olan mailleri kuyruktan silmek istiyorum
qmHandle -S"failure notice"

Gelen ve giden kuyruklarındaki tüm mesajları yok eder.
qmHandle -D

DNS Lookup Disable

nano etc/ssh/sshd_config

ctrl-w yaparak arama yapınız
UseDNS no

olarak değiştiriniz.

Ssh üzerinden email göndermek

echo .Deneme Mail. | mail -s .sshdeeneme. [email protected]

Çoklu sitelere ping atma ve multi ip sorgulama

SSH ye giriş yapınız.

domainler.txt adında bir dosya oluşturunuz ve içine aşağıda yazıldıgı gibi domain isimlerini giriniz

site1.com
site2.com
site3.com vs..

for host in `cat domainler.txt `;do ping -c 1 $host; done  komutunu veriniz.Ping alan siteler ekren çıkacaktır.

 

Aynı işlemi dosya içine IP yazarakda yapmanız mümkün arkadaşlar..

veya IP kontrolü için https://simpleiprangeping.codeplex.com/ adresinden programı indirerek bu işlemi daha hızlı yapmanız mümkün.

550 SC-001 hatası - hotmail karalisteden çıkmak

IP adresinizin Hotmail tarafından engellenenler listesine alındığını düşünüyorsanız lütfen buraya tıklayarak IP adresinizdeki engelin kaldırılması için talepte bulunabilirsiniz.

Linux komutları ve kullanımı

cat Komutu
Kullanımı : cat [ Dosya Adı ]
Açıklama : Dosya içeriğini ekrana yazdırmak için kullanılır. Dosyayı ilk satırdan okumaya başlar.

tac Komutu

Kullanımı : tac [ Dosya Adı ]
Açıklama : Dosya içeriğini ekrana yazdırmak için kullanılır. cat komutundan farklı olarak dosyayı son satırdan okumaya başlar.

head Komutu

Kullanımı : head
Açıklama : Bir dosyanın içeriğinin baştan belirtilen satır kadar gösterilmesini sağlar. Öntanımlı değeri 10 dur.
Örnek : head ­-15 komutu ile baştan 15 satır görüntülenebilir.

tail Komutu

Kullanımı : tail
Açıklama : Bir dosyanın içeriğinin sondan belirtilen satır kadar gösterilmesini sağlar. Öntanımlı değeri 10 dur.
Örnek : tail ­15 komutu ile sondan 15 satır görüntülenebilir

find Komutu

Kullanımı : find
Açıklama : Belirli kriterlere gore dosya ve dizin araması yapar.
­
name Dosya/dizin ismine göre arama yapar. Örneğin find /home ­name abc* Bu örnekte /home dizini altında abc ile baslayan dosya/dizin ler aranmaktadır.
­user Kullanıcı ismine göre arama yapar. Örneğin find / ­user ahmet Bu örnekte ahmet kullanıcısına ait tim dosya ve dizinler aranmaktadır.
­group Grup ismine göre arama yapar.
­newer Belirtilen dosyadan daha yeni dosyaları bulur. find /tmp ­newer muhasebe.yedek
­perm Belirtilen izne ait dosyaların bulunmasında kullanılır. find / ­perm 777
­nouser Hicbir kullanıcıya ait olmayan dosya/dizinlerin bulunması için kullanılır.
­­exec Arama sonucunda bulunan dosyalar üzerinde bir işlem yapmak için kullanılır.
Örneğin : find / ­name elif –exec rm –r {} \; komutu ile elif kullanıcısına ait tüm dosya/dizinler aranır ve bulunanlar silinir.

chown Komutu :

Kullanımı : chown
Açıklama : Dosya/diznlerin sahipliklerinin değiştirilmesinde kullanılır. Örneğin, chown elif deneme komutu ile deneme adlı dosya/diznin sahibi elif kullanıcısı olmaktadır.
chown elif:muhasebe deneme komutu ile ise dosya/dizinin sahibi elif grubu ise muhasebe yapılmaktadır. Sadece grubunun degistirilmesi icin ise chown .lnxblog deneme komutu ile ise sadece dosya/dizinin grubu degistirmektedir.

chgrp Komutu :

Kullanımı : chogrp
Açıklama : Dosya/dizinlerin gruplarının değiştirilmesi için kullanılır. Örneğin chgrp lnxblog deneme Komutu ile deneme dosya/dizininin grubu lnxblog olarak değiştirilmiştir.

chmod Komutu

Kullanımı : chmod dosya/dizin adı
Açıklama : Dosya/dizinlerin izinlerinin belirlenmesinde kullanılır.
Linux da üç tip izin vardır: read (r­4), write (w­2) ve execute (x­1). İzinler belirlenirken bir
dosyanın sahibine, grubuna ve diğer kullanıcılar olmak üzere izinler belirlenir. İzinler iki şekilde
verilebilmektedir: Sayısal değerler verilerek veya sembolik olarak.
Sayısal :
Her izinin bir rakamsal değeri vardır bunlar read için 4, write için 2 ve execute için 1 dir. Birisine
verilecek izinler bu değerlerin toplanması ile oluşur. Örneğin deneme isimli bir dosyanın sahibine
Read, write ve execute; grubuna sadece read ve write ve diğer kullanıcılara da hiçbir izin
verilmeyeceğine düşünürsek bunu şu şekilde sağlayabiliriz. Grubun sahinibe 4(read) + 2 (write) +
1 (execute) toplam 7 izni verilecektir. Dosyanın grubuna 4(read) + 2 (write) toplam 6 ve diğer
kullanıcılara 0 izinleri verilecektir. chmod 760 deneme
Sembolik:
Yukarıdaki örneği sembolik olarak gösterecek olursak, grubun sahibine rwx, grubuna rw ve diğer
kullacılılara ­­­ verilecektir. Dosyanın sahibini u, grubunu g ve diğer kullanıcıları o şeklinde
sembolleriz. chmod u=rwx deneme ve chmod g=rw deneme komutları ile izinleri
verebiliriz.
chmod . u+rw
chmod g­r
chmod u­rwx,g­r
Sahibinin izinlerine read ve write izinlerini ekler.
Grubunun izinlerinden read I çıkarır.
Yukarıdaki izinlerin tek bir komutla verilmiş hali.
* Dosya/Dizinlerin izinlerini ls –l komutu ile görebilirsiniz.

df Komutu

Kullanımı : df
Açıklama : Sistemde bulunan disklerin durumu ile ilgili rapor verir.

du Komutu

Kullanımı : du [ Dosya veya Klasör adı ]
Açıklama : Belirtilen dosya veya dizin büyüklüğü hakkında bilgi verir. Eğer girdi olarak dosya adı verilir ise yalnızca ilgili dosya boyutunu verir. Dizin girilmesi halinde dizin ve alt dizinlerin boyutunu belirler.
-h parametresi ile boyutların anlaşılabilir çıktısını alabilirsiniz.
–max-depth=1 parametresi ile dizinlerin alt dizin seviyesi değiştirilebilir.

free Komutu

Kullanımı : free
Açıklama : Sistemin bellek kullanımı hakkında bilgi verir.
-m parametresi ile çıktı MB cinsinden alınabilir.

touch Komutu

Kullanımı : touch [Dosya adı]
Açıklama : Dosyanın erişim ve değiştirilme zamanlarını o anki zamana göre değiştirilmesini sağlar. Eğer verdiğiniz isimde bir dosya bulunmuyorsa dosya oluşturulacaktır.

uname Komutu

Kullanımı : uname -[parametreler]
Açıklama : Sistem bilgilerini listeler. Bu bilgiler makina host adı, işletim sistemi, donanım tipi, işlemci tipi gibi bilgilerdir.

uptime Komutu

Kullanımı : uptime
Açıklama : Sistemin ne kadar süredir kesintisiz çalıştığını gösterir. Çıktı bilgileri sırası ile o anki saat, sistemin aktiflik süresi, sistemdeki aktif kullanıcı sayısı, geçen 1 – 5 – 15 dakikadaki sistem yükü ortalaması…

w Komutu

Kullanımı : w
Açıklama : Sistemde aktif olan kullanıcıları ve kullanıcıların gerçekleştirdiği işlemleri listeler.

who Komutu

Kullanımı : who
Açıklama : Sistemdeki aktif kullanıcıları listeler.

which Komutu

Kullanımı : which
Açıklama : Shell komutunu çalıştığı tam yolu belirler.

wget Komutu

Kullanımı : wget [İndirilecek dosya adresi]
Açıklama : Internet ‘ten dosya indirmek için kullanılır. FTP, HTTP ve HTTPS protokollerini destekler. Sitenin tamamını indirmek için -m parametresi kullanılabilir.

ps Komutu

Kullanımı : ps -[parametreler]
Açıklama : sistemde çalışan tüm işlemleri listeler.
ps komutu parametreleri :
-a : Belirli bir terminal kontrolündeki listele (sadeceaktif kullanıcıların süreçleri değil)
-r : Sadece çalışmakta olan (running) süreçleri listele
-x : Bir terminal kontrolünde olamayan süreçleri listele
-u : Süreç sahiplerini listele
-f : Süreçler arasındaki ebeveyn çocuk ilişkilerini göster
-l : Uzun formatlı bir liste üret
-w : Bir sürecin komut satırı parametresini göster (kısa biçim)
-ww : Bir sürecin komut satırı parametresini göster (uzun biçim)
ps komutu ile birlikte kullanılan en sık parametre kümesi -auxww şeklindedir. Böylece tüm süreçler, bunların sahipleri, tüm süreçlerin komut satırı parametreleri listelenir.

bzip2 Komutu

Kullanım : bzip2 [ Sıkıştırılacak Dosya İsmi ]
Açıklama : Dosyaların sıkıştırılmasını için kullanılır. Burrows-Wheeler kodlaması ile sıkıştırma yapar. Bu kodlama gzip ve zip sıkıştırma sistemlerinden daha iyi bir performansa sahiptir.

bunzip2 Komutu

Kullanımı : bunzip2 [ Açılacak Dosya İsimi ]
Açıklama : bzip2 ( Burrows-Wheeler kodlaması ile ) sıkıştırılmış dosyaların açılması için kullanılır.

gzip Komutu

Kullanımı : gzip [ Sıkıştırılacak Dosya İsmi ]
Açıklama : Dosyaların sıkıştırılmasını için kullanılır. Lempel-Ziv kodlaması ile sıkıştırma yapar.

gunzip Komutu

Kullanımı : gunzip [ Açılacak Dosya İsimi ]
Açıklama : Dosyaların sıkıştırılmasını için kullanılır. Lempel-Ziv kodlaması ile sıkıştırma yapar.

tar Komutu

Kullanımı : tar [oluşacak dosya adı] [ Arşivlenecek dosya adı ]
Açıklama : Dosyaların bir arada paketlenerek arşivlenmesini ve arşivden geri alınmasını sağlar. tar tek başına kullanıldığında dosyalarda sıkıştırma yapmaz. Bu nedenle gzip ile birlikte kullanılır.
Örnek kullanımlar için http://www.belgeler.org/lis/archive-tlkg-lis-4.4.html adresini ziyaret edebilirsiniz.

gzexe Komutu

Kullanımı : gzexe -d [ Dosya adı ]
Açıklama : Çalıştırılabilir dosyaların sıkıştırılması için kullanılır. Sıkıştırılmış dosya çalıştırılabilir ve işlevini kaybetmez.

ioncube ve zend kurulumu

Scripti satınaldıkdan sonra kurulumu doğru bir şekilde yapmanıza rağmen çalışmıyor ve php kodlarını görüyorsanız sayfanızda aşağıdaki işlemleri yaparak sorunu aşabilirsiniz
php.ini dosyasındaki  short_open_tag = Off değerini On yapın.
devamında bende İoncube ile ilgili hata verdi aşağıda kurulum anlatılmakta

CentOS İoncube Loader Kurulumu
Bilgi: eğer php.ini dosyasını nano veya pico ile açamıyorsanız vi ile açın bunun için ” vi /etc/php.ini” en alt satıra gelerek End: in üstünde boş bir satır yaratarak aşağıdaki gibi girin;
[Zend] zend_extension=/usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_5.x.so
zend_extension_ts=/usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_5.x_ts.so
*x* sürüm belirsiz olduğu için verdim, php sürümünüz örnegin 5.1 ise x’i 1 yapınız.
1) Öncelikle sunucumuzda ioncube kurulumu kontrol edelim.
Bunun için:
1 php -v
komutu ile bakyoruz Eğer karşımıza gelen listede
1 with the ionCube PHP Loader
gibi… Bu sunucumuzda ionCube Php Loder Kurulu demektir bu durumda tekrar kurulum yapılmasına gerek yoktur. Eğer yok ise ozaman kuruluma başlıyoruz.
2) ioncube için usr/local altına ioncube klasörünü oluşturuyoruz.
1 mkdir /usr/local/ioncube/
3) Açmış olduğumuz ioncube klasörünün içine giriyoruz.
1 cd /usr/local/ioncube/
4) PHP Encoder, protection, installer and performance tools from ionCube: Loader Download adresinden uygun olan paketi seçip çekiyoruz.
** Sunucunuza uygun olmayan bir kurulum yapılması halinde ionCube Loader çalışmayacaktır.
Bu sebeble sunucunuza uygun olan loadersi yüklemeniz gereklidir.
Eğer sunucunuz 32 bit ise
1 wget http://downloads2.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86.tar.gz
yaparak Linux (x86) dosyasını , 64 bit ise
1 wget http://downloads2.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz
yaparak Linux (x86-64) dosyasını çekiyoruz.
**Olası versiyon değişiklikleri nedeniyle PHP Encoder, protection, installer and performance tools from ionCube: Loader Download adresinden
her zaman güncel versiyonunun adresini alınız.
5) Çektiğimiz dosyayı açıyoruz. (32 bitlik dosya ile işlem yapıldığını varsayıyoruz.)
1 tar zxvf ioncube_loaders_lin_x86.tar.gz
6) Açmış olduğumuz dosyanının içine giriyoruz.
1 cd ioncube
7) Açılan klasördeki dosyaları bir üst dizine taşıyoruz.
1 mv * ../
8- Bir üst dizene geri dönüyoruz.
1 cd ..
9) Açmış olduğumuz ve içindeki dosyaları taşıdığımız eski klasörü gerek kalmadığı için kaldırıyoruz.
1 rm -rf ioncube
10) Çekmiş olduğumuz tar.gz dosyasını gerek kalmadığı için sunucudan kaldırıyoruz.
1 rm -rf ioncube_loaders_lin_x86.tar.gz
11) php.ini dosyasını düzenliyoruz. php.ini dosyanızı nano ile açın mesela zend kurulu bir sunucu için
1 nano /usr/local/Zend/etc/php.ini
CentOS ve PLESK kurulu sunucularda
1 nano /etc/php.ini
açtıktan sonra en alt kısma ioncube loader için satır eklememiz gerekmekte
** Burada dikkat edilecek konu php -v ile php versiyonuna bakmayı unutmayın
PHP 4.3.x serisi kullanıyorsanız;
1 zend_extension=/usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_4.3.so
2 zend_extension_ts=/usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_4.3_ts.so
php 4.4.x kullanıyorsanız;
1 zend_extension=/usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_4.4.so
2 zend_extension_ts=/usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_4.4_ts.so
php 5.0.x kullanıyorsanız;
1 zend_extension=/usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_5.0.so
2 zend_extension_ts=/usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_5.0_ts.so
php 5.1.x kullanıyorsanız;
1 zend_extension=/usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_5.1.so
2 zend_extension_ts=/usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_5.1_ts.so
php 5.2.x kullanıyorsanız;
1 zend_extension=/usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_5.2.so
2 zend_extension_ts=/usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_5.2_ts.so
olarak eklemeniz gereklidir.
ctrl + X yapıp gelen mesaja Y yazıp enter yaparak dosyamızı kayıt edip çıkıyoruz.
12) Httpyi yeniden yeniden başlatmanız gerekmektedir.
1 service httpd restart
13) Kurulumun başarı olup olmadığını kontrol ediyoruz.
1 php -v1/
2 yapınca örnek olarak aşağıdaki şekilde ionCube kurulumunu görebilirsiniz.
3 1
4 PHP X.X.X (cgi) (built: Jun 26 2006 09:46:03)
5 Copyright (c) 1997-2004 The PHP Group
6 Zend Engine vX.X.X, Copyright (c) 1998-2004 Zend Technologies
7 with the ionCube PHP Loader vX.X.XX, Copyright (c) 2002-2007, by ionCube Ltd., and
8 with Zend Extension Manager vX.X.X, Copyright (c) 2003-2006, by Zend Technologies
9 with Zend Optimizer vX.X.X, Copyright (c) 1998-2006, by Zend Technologies

Kurulumunuz başarı ile tamamlanmış olup ionCube PHP Loader başarı ile sunucunuza kurulmuştur.
1 ** Failed loading /usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_4.3.so: /usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_4.3.so: cannot open shared object file: No such file or directory
Şeklinde bir hata alırsanız kullanmış olduğunuz kurulum dosyasını yanlış çekmiş yada loaderi yanlış belirlemiş
olabalirsiniz. Kullandığınız php sürümü ile php.ini de seçilen loaderi kontrol edin eğer bir sorun yoksa çekmiş
olduğunuz dosya hatalı olabilir bu nedenle yapılan kurulumu geriye alıp doğru dosyayı çekerek işlemleri tekrarlayınız.

Memory vs.. limit artırımıÖrneğin / etc / php.ini dosyasında aşağıdaki değerleri artırmak için deneyin:

memory_limit = 32M
upload_max_filesize = 24M
post_max_size = 32M

Apache yeniden başlatın, dosyayı kaydedin.

/ etc / init.d / httpd restart

Ek bilgi

Upload_max_filesize post_max_size büyükse, sen post_max_size yüzden upload_max_size daha büyük olduğunu artırmak gerekir.

Post_max_size değeri memory_limit daha büyük ise, o zaman post_max_size daha büyük olduğunu böylece, memory_limit arttırmak gerekir.

Linux başlatma ve durdurmak için bazı komutlar

Bilindiği gibi Linux sürümlerine göre SSH komutlarında farklılıklar bulunmaktadır. Aşağıdaki komutları deneyebilirsiniz.

Bir hizmeti yeniden başlatmak için aşağıdaki komut kullanılabilir:

service (servis adı) restart

Bir hizmeti durdurmak için aşağıdaki komut kullanılabilir:

service (servis adı) stop

Bir hizmeti başlatmak için aşağıdaki komut kullanılabilir:

service (servis adı) start

Bir Redhat Cpanel sunucuda kullanılan servis adları:

bandmin
chkservd
cpanel
crond
exim
httpd
mysql
named
proftpd


Yukardaki hizmetleri (servis adı) yazan kısma yerleştirdiğinizde ilgili hizmeti durdurabilir veya yeniden başlatabilirsiniz…

Diğer alternatif komutlar…

1. Linux Redhat, CentOs veya Fedore

MySQL başlatma komutları

/etc/init.d/mysqld start
/etc/init.d/mysql start

MySQL durdurma komutları

/etc/init.d/mysqld stop
/etc/init.d/mysql stop

MySQL yeniden başlatma komutları

/etc/init.d/mysqld restart
/etc/init.d/mysql restart

CentOS’da MySQL’u yeniden başlatmak için şu komutu da kullanabilirsiniz:

/scripts/restartsrv_mysql

Mysql Tuning Kullanımı

MySQL sunucunuzu minimum 2 gün ( 48 saat ) boyunca çalıştırın

Huyunu suyunu kavrasın makina MySQL'i başlatmanızdan itibaren 2 gün ve daha sonrasında verdiğim script'i çalıştırmazsanız veriler tutarsız olabilir.

Kurulum:

SSH root olarak giriş yapın ve aşağıdaki komutları sırasıyla yazın,Kod:
chmod u+x tuning-primer.sh
Kod:
./tuning-primer.sh
Önce dosyayı sunucuya çekiyoruz sonra chmod düzenliyoruz ve çalıştırıyoruz.

İnternet sitelerinde ve forumlarda çıkan rapora göre my.cnf dosyanızı optimize edecek birilerini bulmanız mümkün.

Crontab’dan mail gönderimini iptal etme

1. Yöntem crontab -e komutu ile açtığımız crontab dosyamızın en başına MAILTO= parametresini eklemek ayrıca
nano /etc/crontab
dosyasına aynı şekilde MAILTO = root  olan satırdaki rootu silebilirsiniz .
2. Yöntem ise daha uzun bir işlem crontab dosyamıza yazdıgımız tum cronların sonuna
> /dev/null 2>&1
parametresini eklemek bu yöntem biraz uzun olucagı için tek satırlık cronda işe yarayabilir
Eger Web Panel olarak Cpanel kullanıyorsanızki bu tarz mailler alıyorsanız surekli
Main >> Server Contacts >> Change System Mail Preferences
sayfasına giderek
root’s mail kısmına mail girilip girilmedigini kontrol edebilirsiniz. Eger bir mail varsa tavsiyem hemen silin yoksa mailerden çıldırabilirsiniz.

Email Bounce Kodları

An Email Bounce, or Non Delivery Notification (NDN) is electronic mail that is returned to the sender because it wasn't able to be delivered for any of a number of reasons.

Depending on how you have your email servers configured, bounces sometimes get returned to the sender, the person who sent the email. Sometimes they get set to the postmaster or admin account and a typical email sender will never see the bounce. Sometimes the intended receiptant email servers, doesn't even send a bounce reply to non-deliverable addresses.

There are two kinds of e-mail bounces, hard bounces and soft bounces.

Hard Bounces


Email that are permanently bounced back to the sender because the address is invalid or the mailbox doesn't exist.

Below are a few examples of hard bounces:

CodeDefinition
5.1.1Invalid Mailbox
5.2.0Message Identified as Spam
550Mailbox Not Found
554No Valid Recipients
551Not Our Customer

Soft Bounces


Soft bounce email is recognized by the recipient's mail server but is returned to the sender because the recipient's mailbox is full or the mail server is temporarily unavailable.

Below are a few examples of soft bounces:

CodeDefinition
5.2.2Mailbox is full
452Mailbox Size Limit Exceeded
552User Exceeds Storage Quota
554Relay Access Denied

Processing Bounces


Bounces are typically handled by a program when sending email to a distribution list and most email distribution list vendors include this capability. Some bounce handlers can retry sending a soft bounce at a later date, can unsubscribe the addressee from your distribution list or take other actions. You can also process your bounces manually which is a very tedious exercise with a large distribution list. Bounces contain instructions, or links, that you have to click in order for the email to be delivered and your company to be added to the addressee's whitelist.

It's important to remove all hard bounces from your email list. If you continually have too many bounces to certain ISPs it can get you added to their blacklist. You should also remove soft bounces that occur repeatedly.

SSH Mysql CSV formatında export etme

mysql -u dbusername -p"55555"  db -B -e "select id,email from kullanicilar;" | sed 's/\t/","/g;s/^/"/;s/$/"/;s/\n//g' > exceldatia.csv

ancak veri sayısı çok yüksek olan veritabanlarında exceli açmanız mümkün olmuyor,bu yüzden sadece 1 sütun seçeceksiniz txt olarak export etmenizi öneririm