qmail’de smtp bağlantılarını yasaklamak


/etc/tcp.smtp (genellikle) dosyası kullanılarak smtp bağlantıları engellenebilir.Örnek /etc/tcp.smtp dosyası içeriği olarak
1 -) 192.168.1.2:deny
2 -) 172.16.:deny
3 -) 10.:deny
1. satırda tek bir ip adresi olan 192.168.1.2 ip adresinden gelen smtp bağlantısı engellenmiştir.
2. satırda 172.16. bloğundan yapılan smtp bağlantıları engellenmiştir.Bu ip adresi 172.16.1.1 olabileceği gibi 172.16.1.2 de olabilir.
3. satırda 10. bloğundan gelen smtp bağlantıları engellenmiştir.Bu ip adresi 10.1.1.1 olabileceği gibi 10.1.2.3 ip adreside olabilir.
Değişikliklerin etkin olabilmesi için
# /usr/local/bin/tcprules /etc/tcp.smtp.cdb /etc/tcp.smtp.tmp < /etc/tcp.smtp yada
# qmailctl cdb
ile yapılabilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder