Plesk Servislerini Kontrol Etmek İçin Komutlar


Bu yazımızda plesk panel servislerini ssh üzerinden yönetmek için kullanabileceğiniz komutları sizlerle paylaşmak istedim.
Plesk servis komutları cpanele göre değişim göstermektedir.
Ben bu yazımda sizlere en çok kullılan komutları paylaşmak istedim.
Tüm servisleri durdurmak:
Kod:
service psa stopall
Tüm servisleri başlatmak:
Kod:
service psa startall
Http yi yeniden başlatmak:
Kod:
service httpd restart
Mysqli yeniden başlatmak:
Kod:
service mysqld restart
Email servisini yeniden başlatmak:
Kod:
service qmail restart
DNS servisini yeniden başlatmak:
Kod:
service named restart
FTP servisini yeniden başlatmak:
Kod:
service xinetd restart
Plesk panel http ve mysqli yeniden başlatmak:
Kod:
service psa restart
I. Basit komutlar
A. Plesk admin şifresini gösterir
Kod:
cat /etc/psa/.psa.shadow
B. Dizin değiştirir (cd) *
Kod:
cd /path/to/directory/
path yerine istediğiniz dizini yazabilirsiniz
cd /var/ … cd /usr/
genelde
Kod:
locate dosyaadi
şeklinde bir arama yapıp sonuçları copy paste yapıp ilerlerim.
C. Dosya ve alt klasörleri listeler (ls) *
Kod:
ls -al
(el alışkanlığı genelde bunu kullanırım.)
Kod:
ls -alh
(dosya ve klasörleri yetkileri ile birlikte listeler)
D. Çalışan servisleri gözlemleme
ps -a top -c (çıkmak için Ctrl+C ye basın)
ps -auxf (işlem listesi)
E. Servisleri Başlatma/Durdurma
/etc/init.d/ start|stop|restart|status (“/etc/init.d/httpd stop” apache servisini durdurur)
II. Dosya Sistemi Komutları
A. Toplam disk boyutunu kontrol etme
df (disk durumunun % olarak doluluk oranını gösterir)
B. Dosya ve klasörleri boyutları ile birlikte listeler
du (bu komut geç cevap verebilir)
1. du -sh * (dizin içindeki tüm klasörleri ve boyutlarını gösterir)
C. Dosyaları Silme (rm /path/to/dosyaadi.htm) – her zaman silmeden önce sorulmsını sağlayın *
1. rm -vf (dosyaları silmeden önce sormaz ve direkt siler. Bu komutu kullanmadan önce dikkatli olunuz çünkü silinen dosyanın geri dönüşü mümkün olmayacaktır.)
2. rm -vrf (klasör ve alt klasörleri sormadan siler)
D. Dosyaları Kopyalama (cp) *
cp dosyaadi.abc /yeni/path/dosyaadi.abc
E. Dosyaları Taşıma (mv) *
mv dosya.abc /yeni/path/dosya.abc
F. Boş dosya oluşturma (touch) *
touch dosyaadi.123
III. Dosya yetkileri ve dosya sahibi (dv)+(ss)
A. Dosya yetkilerini değiştirme (chmod) *
chmod 000 dosya.abc (Klasörler için varsayılan 755 dosyalar için 644 tür.)
1. Numaralandırmanın karşılığı. 1.=Sahibi; 2.=Grup; 3.=Diğer
(-rwxrwxwrx = 777 -rwxr-xr-x = 755 -rw-r–r– = 644 v.b.)
7 = Okuma + Yazma + Çalıştırma
6 = Okuma + Yazma
5 = Okuma + Çalıştırma
4 = Okuma
3 = Yazma + Çalıştırma
2 = Yazma
1 = Çalıştırma
0 = Tüm hakları engelleme
B. Dosyaların Sahibini Değiştirme (chown) *
chown kullanici:kullanici dosya.abc
chown -R kullanici:kullanici klasor/
IV. Log Dosyalarını Kontrol etme (dv)
Log dosyaları sisteminiz üzerinde nelerin gerçekleştiği konusunda size bilgi verir.
Komutu kullanmadan önce ‘tail -n 100′ yazar iseniz loglardaki son 100 işlemi görebilirsiniz.
En çok kullanılan log komutları:
A. Ana hata logları
tail -n 100 /var/log/messages
B. Apache hata logları
1. tail -n 100 /var/log/httpd/error_log
2. tail -n 100 /home/httpd/vhosts/domain.com/statistics/logs/error_log (her domain için)
C. MySQL logları
tail -n 100 /var/log/mysqld.log
D. Mail logları
tail -n 100 /usr/local/psa/var/log/maillog
V. Gelişmiş komutlar
A. 10 MB tan büyük dosyaları bulma
find . -size ‘+10000k’ -exec ls -Shl {} ;
B. Grep. komutu
cat file | grep ftp (içerisinde ‘ftp’ kelimesi geçen dosyaları bulur)
C. Less/More
less filename.abc (dosya içeriğini gösterir. ‘q’ ya basarak çıkabilirsiniz.)
more aynı görevi yapar
|more eklentisi ile içeriği büyük olan dosyaları yada listeleme işlemlerini aşama aşama görebilirsiniz.
‘tail -n 1000 /var/log/httpd/error_log | more’
Boşluk (space) tuşuna basarak sonraki ekranlara geçebilir ctrl +c ile çıkabilirsiniz.
VI. Yazı editörleri
A. Vi editörü
vi /path/to/dosya.abc
i = INSERT modu. Herhangi bir değişiklik yapmak istediğiniz zaman ‘i’ tuşuna basarak insert moduna girin.
‘Esc’ tuşuna basarak insert modundan çıkabilirsiniz.
:q = Yaptığınız işlemleri kaydetmeden çıkmanızı sağlar (INSERT modunda olmadığınıza emin olun)
Esc:x = Kaydeder ve çıkar.
B. Pico editörü
pico /path/to/dosya.abc
Normal bir txt editörü gibi kullanabilirsiniz.
Ctrl + x ve ‘y’ ile kaydedip çıkabilirsiniz.
Ctrl + x ve ‘n’ ile kaydetmeden çıkabilirsiniz.
Pico yerine ‘nano’ editörünüde kullanabilirsiniz.
Extra.
Kod:
centos üzerinde
yum update
deyip bir anda pekçok şeyi güncelleyebilirsiniz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder