Plesk 587. port açma ve 587. port kontrol

CentOS Plesk üzerinde 587. Port Aktifleştirilmesi
Telekom’un spam engelleme girişimleri dahilinde kapattığı 25. portun son kullanıcı üzerinde ki etkisi malum. Hala son kullanıcıya açıklama yapma gereksinimi duyduğumuz şu günlerde, her yeni Centos & Plesk sunucu üzerinde artık rutin olarak gerçekleştirdiğim işlemden bahsedeceğim.

Not : Bu işlem default olarak yapılandırılan Plesk ve CentOS üzerinde uygulanmış, test edilmiştir.

Bu işlemi 2 şekilde gerçekleştirebiliyoruz.

1. 587 Portuna gelen istekleri 25 portuna yönlendirmek

Bu işlemi iptables ile yapabiliyoruz fakat çok sağlıklı olmayacaktır. Ancak geçici çözüm olarak kullanılabilir. İşlemi gerçekleştirmek için gerekli iptables komutu ;
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp –dport 587 -i eth0 -j REDIRECT –to-ports 25

2. xinetd Üzerinden ( Önerilen Yöntem )
cd /etc/xinetd.d
cp smtp_psa smtp_additional
nano smtp_additional

Açılan dosya içinde 1. satırda ki “service smtp” bölümünü “service submission” olarak değiştiriyoruz. Bu şekilde kayıt ederek,
/etc/init.d/xinetd restart

Komutu ile servisi yeniden başlatıyoruz. Bu işlemin ardından 587. portumuz aktif hale geliyor.

Sunucu üzerinde 587 portunun açık olup olmadığını aşağıda ki komut ile teğit ediyoruz.
netstat -an | grep LISTENHiç yorum yok:

Yorum Gönder