qmHandle Kurulumu ve kullanımı

qmail ile başınız derde girdi mi ? Benim yaşadığım en masumlarından sayılır.. Sistemde bir servisi engellememiz, sonucunda bunu izleyen watchdog servisinin olmayan bir adrese yüzlerce kere mail göndermeye çalışması, bunların qmail kuyruğunu işgal etmesi, sonucunda birer saat arayla mailboxunuza düşmesi, sizi sinir etmesi…

qmHandle ile çözüm kolay neyse ki.

 

Öncelikle qmHandle kurulu olup olmadığına bakalım
which qmHandle

wget http://voxel.dl.sourceforge.net/sourceforge/qmhandle/qmhandle-1.3.2.tar.gz
tar -xvzf qmhandle-1.3.2.tar.gz
cd qmhandle-1.3.2
mv qmHandle /usr/local/sbin/
chmod +x /usr/local/sbin/qmHandle


ve qmhandle komutlarını kullanamk için öncelikle qmail durdurmamız gerekiyor

service qmail stop
qmHandle -S ile kuyruktaki mailleri listeliyoruz

failure notice olan mailleri kuyruktan silmek istiyorum
qmHandle -S"failure notice"

Gelen ve giden kuyruklarındaki tüm mesajları yok eder.
qmHandle -D

DNS Lookup Disable

nano etc/ssh/sshd_config

ctrl-w yaparak arama yapınız
UseDNS no

olarak değiştiriniz.

Ssh üzerinden email göndermek

echo .Deneme Mail. | mail -s .sshdeeneme. [email protected]

Çoklu sitelere ping atma ve multi ip sorgulama

SSH ye giriş yapınız.

domainler.txt adında bir dosya oluşturunuz ve içine aşağıda yazıldıgı gibi domain isimlerini giriniz

site1.com
site2.com
site3.com vs..

for host in `cat domainler.txt `;do ping -c 1 $host; done  komutunu veriniz.Ping alan siteler ekren çıkacaktır.

 

Aynı işlemi dosya içine IP yazarakda yapmanız mümkün arkadaşlar..

veya IP kontrolü için https://simpleiprangeping.codeplex.com/ adresinden programı indirerek bu işlemi daha hızlı yapmanız mümkün.

550 SC-001 hatası - hotmail karalisteden çıkmak

IP adresinizin Hotmail tarafından engellenenler listesine alındığını düşünüyorsanız lütfen buraya tıklayarak IP adresinizdeki engelin kaldırılması için talepte bulunabilirsiniz.

Linux komutları ve kullanımı

cat Komutu
Kullanımı : cat [ Dosya Adı ]
Açıklama : Dosya içeriğini ekrana yazdırmak için kullanılır. Dosyayı ilk satırdan okumaya başlar.

tac Komutu

Kullanımı : tac [ Dosya Adı ]
Açıklama : Dosya içeriğini ekrana yazdırmak için kullanılır. cat komutundan farklı olarak dosyayı son satırdan okumaya başlar.

head Komutu

Kullanımı : head
Açıklama : Bir dosyanın içeriğinin baştan belirtilen satır kadar gösterilmesini sağlar. Öntanımlı değeri 10 dur.
Örnek : head ­-15 komutu ile baştan 15 satır görüntülenebilir.

tail Komutu

Kullanımı : tail
Açıklama : Bir dosyanın içeriğinin sondan belirtilen satır kadar gösterilmesini sağlar. Öntanımlı değeri 10 dur.
Örnek : tail ­15 komutu ile sondan 15 satır görüntülenebilir

find Komutu

Kullanımı : find
Açıklama : Belirli kriterlere gore dosya ve dizin araması yapar.
­
name Dosya/dizin ismine göre arama yapar. Örneğin find /home ­name abc* Bu örnekte /home dizini altında abc ile baslayan dosya/dizin ler aranmaktadır.
­user Kullanıcı ismine göre arama yapar. Örneğin find / ­user ahmet Bu örnekte ahmet kullanıcısına ait tim dosya ve dizinler aranmaktadır.
­group Grup ismine göre arama yapar.
­newer Belirtilen dosyadan daha yeni dosyaları bulur. find /tmp ­newer muhasebe.yedek
­perm Belirtilen izne ait dosyaların bulunmasında kullanılır. find / ­perm 777
­nouser Hicbir kullanıcıya ait olmayan dosya/dizinlerin bulunması için kullanılır.
­­exec Arama sonucunda bulunan dosyalar üzerinde bir işlem yapmak için kullanılır.
Örneğin : find / ­name elif –exec rm –r {} \; komutu ile elif kullanıcısına ait tüm dosya/dizinler aranır ve bulunanlar silinir.

chown Komutu :

Kullanımı : chown
Açıklama : Dosya/diznlerin sahipliklerinin değiştirilmesinde kullanılır. Örneğin, chown elif deneme komutu ile deneme adlı dosya/diznin sahibi elif kullanıcısı olmaktadır.
chown elif:muhasebe deneme komutu ile ise dosya/dizinin sahibi elif grubu ise muhasebe yapılmaktadır. Sadece grubunun degistirilmesi icin ise chown .lnxblog deneme komutu ile ise sadece dosya/dizinin grubu degistirmektedir.

chgrp Komutu :

Kullanımı : chogrp
Açıklama : Dosya/dizinlerin gruplarının değiştirilmesi için kullanılır. Örneğin chgrp lnxblog deneme Komutu ile deneme dosya/dizininin grubu lnxblog olarak değiştirilmiştir.

chmod Komutu

Kullanımı : chmod dosya/dizin adı
Açıklama : Dosya/dizinlerin izinlerinin belirlenmesinde kullanılır.
Linux da üç tip izin vardır: read (r­4), write (w­2) ve execute (x­1). İzinler belirlenirken bir
dosyanın sahibine, grubuna ve diğer kullanıcılar olmak üzere izinler belirlenir. İzinler iki şekilde
verilebilmektedir: Sayısal değerler verilerek veya sembolik olarak.
Sayısal :
Her izinin bir rakamsal değeri vardır bunlar read için 4, write için 2 ve execute için 1 dir. Birisine
verilecek izinler bu değerlerin toplanması ile oluşur. Örneğin deneme isimli bir dosyanın sahibine
Read, write ve execute; grubuna sadece read ve write ve diğer kullanıcılara da hiçbir izin
verilmeyeceğine düşünürsek bunu şu şekilde sağlayabiliriz. Grubun sahinibe 4(read) + 2 (write) +
1 (execute) toplam 7 izni verilecektir. Dosyanın grubuna 4(read) + 2 (write) toplam 6 ve diğer
kullanıcılara 0 izinleri verilecektir. chmod 760 deneme
Sembolik:
Yukarıdaki örneği sembolik olarak gösterecek olursak, grubun sahibine rwx, grubuna rw ve diğer
kullacılılara ­­­ verilecektir. Dosyanın sahibini u, grubunu g ve diğer kullanıcıları o şeklinde
sembolleriz. chmod u=rwx deneme ve chmod g=rw deneme komutları ile izinleri
verebiliriz.
chmod . u+rw
chmod g­r
chmod u­rwx,g­r
Sahibinin izinlerine read ve write izinlerini ekler.
Grubunun izinlerinden read I çıkarır.
Yukarıdaki izinlerin tek bir komutla verilmiş hali.
* Dosya/Dizinlerin izinlerini ls –l komutu ile görebilirsiniz.

df Komutu

Kullanımı : df
Açıklama : Sistemde bulunan disklerin durumu ile ilgili rapor verir.

du Komutu

Kullanımı : du [ Dosya veya Klasör adı ]
Açıklama : Belirtilen dosya veya dizin büyüklüğü hakkında bilgi verir. Eğer girdi olarak dosya adı verilir ise yalnızca ilgili dosya boyutunu verir. Dizin girilmesi halinde dizin ve alt dizinlerin boyutunu belirler.
-h parametresi ile boyutların anlaşılabilir çıktısını alabilirsiniz.
–max-depth=1 parametresi ile dizinlerin alt dizin seviyesi değiştirilebilir.

free Komutu

Kullanımı : free
Açıklama : Sistemin bellek kullanımı hakkında bilgi verir.
-m parametresi ile çıktı MB cinsinden alınabilir.

touch Komutu

Kullanımı : touch [Dosya adı]
Açıklama : Dosyanın erişim ve değiştirilme zamanlarını o anki zamana göre değiştirilmesini sağlar. Eğer verdiğiniz isimde bir dosya bulunmuyorsa dosya oluşturulacaktır.

uname Komutu

Kullanımı : uname -[parametreler]
Açıklama : Sistem bilgilerini listeler. Bu bilgiler makina host adı, işletim sistemi, donanım tipi, işlemci tipi gibi bilgilerdir.

uptime Komutu

Kullanımı : uptime
Açıklama : Sistemin ne kadar süredir kesintisiz çalıştığını gösterir. Çıktı bilgileri sırası ile o anki saat, sistemin aktiflik süresi, sistemdeki aktif kullanıcı sayısı, geçen 1 – 5 – 15 dakikadaki sistem yükü ortalaması…

w Komutu

Kullanımı : w
Açıklama : Sistemde aktif olan kullanıcıları ve kullanıcıların gerçekleştirdiği işlemleri listeler.

who Komutu

Kullanımı : who
Açıklama : Sistemdeki aktif kullanıcıları listeler.

which Komutu

Kullanımı : which
Açıklama : Shell komutunu çalıştığı tam yolu belirler.

wget Komutu

Kullanımı : wget [İndirilecek dosya adresi]
Açıklama : Internet ‘ten dosya indirmek için kullanılır. FTP, HTTP ve HTTPS protokollerini destekler. Sitenin tamamını indirmek için -m parametresi kullanılabilir.

ps Komutu

Kullanımı : ps -[parametreler]
Açıklama : sistemde çalışan tüm işlemleri listeler.
ps komutu parametreleri :
-a : Belirli bir terminal kontrolündeki listele (sadeceaktif kullanıcıların süreçleri değil)
-r : Sadece çalışmakta olan (running) süreçleri listele
-x : Bir terminal kontrolünde olamayan süreçleri listele
-u : Süreç sahiplerini listele
-f : Süreçler arasındaki ebeveyn çocuk ilişkilerini göster
-l : Uzun formatlı bir liste üret
-w : Bir sürecin komut satırı parametresini göster (kısa biçim)
-ww : Bir sürecin komut satırı parametresini göster (uzun biçim)
ps komutu ile birlikte kullanılan en sık parametre kümesi -auxww şeklindedir. Böylece tüm süreçler, bunların sahipleri, tüm süreçlerin komut satırı parametreleri listelenir.

bzip2 Komutu

Kullanım : bzip2 [ Sıkıştırılacak Dosya İsmi ]
Açıklama : Dosyaların sıkıştırılmasını için kullanılır. Burrows-Wheeler kodlaması ile sıkıştırma yapar. Bu kodlama gzip ve zip sıkıştırma sistemlerinden daha iyi bir performansa sahiptir.

bunzip2 Komutu

Kullanımı : bunzip2 [ Açılacak Dosya İsimi ]
Açıklama : bzip2 ( Burrows-Wheeler kodlaması ile ) sıkıştırılmış dosyaların açılması için kullanılır.

gzip Komutu

Kullanımı : gzip [ Sıkıştırılacak Dosya İsmi ]
Açıklama : Dosyaların sıkıştırılmasını için kullanılır. Lempel-Ziv kodlaması ile sıkıştırma yapar.

gunzip Komutu

Kullanımı : gunzip [ Açılacak Dosya İsimi ]
Açıklama : Dosyaların sıkıştırılmasını için kullanılır. Lempel-Ziv kodlaması ile sıkıştırma yapar.

tar Komutu

Kullanımı : tar [oluşacak dosya adı] [ Arşivlenecek dosya adı ]
Açıklama : Dosyaların bir arada paketlenerek arşivlenmesini ve arşivden geri alınmasını sağlar. tar tek başına kullanıldığında dosyalarda sıkıştırma yapmaz. Bu nedenle gzip ile birlikte kullanılır.
Örnek kullanımlar için http://www.belgeler.org/lis/archive-tlkg-lis-4.4.html adresini ziyaret edebilirsiniz.

gzexe Komutu

Kullanımı : gzexe -d [ Dosya adı ]
Açıklama : Çalıştırılabilir dosyaların sıkıştırılması için kullanılır. Sıkıştırılmış dosya çalıştırılabilir ve işlevini kaybetmez.

ioncube ve zend kurulumu

Scripti satınaldıkdan sonra kurulumu doğru bir şekilde yapmanıza rağmen çalışmıyor ve php kodlarını görüyorsanız sayfanızda aşağıdaki işlemleri yaparak sorunu aşabilirsiniz
php.ini dosyasındaki  short_open_tag = Off değerini On yapın.
devamında bende İoncube ile ilgili hata verdi aşağıda kurulum anlatılmakta

CentOS İoncube Loader Kurulumu
Bilgi: eğer php.ini dosyasını nano veya pico ile açamıyorsanız vi ile açın bunun için ” vi /etc/php.ini” en alt satıra gelerek End: in üstünde boş bir satır yaratarak aşağıdaki gibi girin;
[Zend] zend_extension=/usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_5.x.so
zend_extension_ts=/usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_5.x_ts.so
*x* sürüm belirsiz olduğu için verdim, php sürümünüz örnegin 5.1 ise x’i 1 yapınız.
1) Öncelikle sunucumuzda ioncube kurulumu kontrol edelim.
Bunun için:
1 php -v
komutu ile bakyoruz Eğer karşımıza gelen listede
1 with the ionCube PHP Loader
gibi… Bu sunucumuzda ionCube Php Loder Kurulu demektir bu durumda tekrar kurulum yapılmasına gerek yoktur. Eğer yok ise ozaman kuruluma başlıyoruz.
2) ioncube için usr/local altına ioncube klasörünü oluşturuyoruz.
1 mkdir /usr/local/ioncube/
3) Açmış olduğumuz ioncube klasörünün içine giriyoruz.
1 cd /usr/local/ioncube/
4) PHP Encoder, protection, installer and performance tools from ionCube: Loader Download adresinden uygun olan paketi seçip çekiyoruz.
** Sunucunuza uygun olmayan bir kurulum yapılması halinde ionCube Loader çalışmayacaktır.
Bu sebeble sunucunuza uygun olan loadersi yüklemeniz gereklidir.
Eğer sunucunuz 32 bit ise
1 wget http://downloads2.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86.tar.gz
yaparak Linux (x86) dosyasını , 64 bit ise
1 wget http://downloads2.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz
yaparak Linux (x86-64) dosyasını çekiyoruz.
**Olası versiyon değişiklikleri nedeniyle PHP Encoder, protection, installer and performance tools from ionCube: Loader Download adresinden
her zaman güncel versiyonunun adresini alınız.
5) Çektiğimiz dosyayı açıyoruz. (32 bitlik dosya ile işlem yapıldığını varsayıyoruz.)
1 tar zxvf ioncube_loaders_lin_x86.tar.gz
6) Açmış olduğumuz dosyanının içine giriyoruz.
1 cd ioncube
7) Açılan klasördeki dosyaları bir üst dizine taşıyoruz.
1 mv * ../
8- Bir üst dizene geri dönüyoruz.
1 cd ..
9) Açmış olduğumuz ve içindeki dosyaları taşıdığımız eski klasörü gerek kalmadığı için kaldırıyoruz.
1 rm -rf ioncube
10) Çekmiş olduğumuz tar.gz dosyasını gerek kalmadığı için sunucudan kaldırıyoruz.
1 rm -rf ioncube_loaders_lin_x86.tar.gz
11) php.ini dosyasını düzenliyoruz. php.ini dosyanızı nano ile açın mesela zend kurulu bir sunucu için
1 nano /usr/local/Zend/etc/php.ini
CentOS ve PLESK kurulu sunucularda
1 nano /etc/php.ini
açtıktan sonra en alt kısma ioncube loader için satır eklememiz gerekmekte
** Burada dikkat edilecek konu php -v ile php versiyonuna bakmayı unutmayın
PHP 4.3.x serisi kullanıyorsanız;
1 zend_extension=/usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_4.3.so
2 zend_extension_ts=/usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_4.3_ts.so
php 4.4.x kullanıyorsanız;
1 zend_extension=/usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_4.4.so
2 zend_extension_ts=/usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_4.4_ts.so
php 5.0.x kullanıyorsanız;
1 zend_extension=/usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_5.0.so
2 zend_extension_ts=/usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_5.0_ts.so
php 5.1.x kullanıyorsanız;
1 zend_extension=/usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_5.1.so
2 zend_extension_ts=/usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_5.1_ts.so
php 5.2.x kullanıyorsanız;
1 zend_extension=/usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_5.2.so
2 zend_extension_ts=/usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_5.2_ts.so
olarak eklemeniz gereklidir.
ctrl + X yapıp gelen mesaja Y yazıp enter yaparak dosyamızı kayıt edip çıkıyoruz.
12) Httpyi yeniden yeniden başlatmanız gerekmektedir.
1 service httpd restart
13) Kurulumun başarı olup olmadığını kontrol ediyoruz.
1 php -v1/
2 yapınca örnek olarak aşağıdaki şekilde ionCube kurulumunu görebilirsiniz.
3 1
4 PHP X.X.X (cgi) (built: Jun 26 2006 09:46:03)
5 Copyright (c) 1997-2004 The PHP Group
6 Zend Engine vX.X.X, Copyright (c) 1998-2004 Zend Technologies
7 with the ionCube PHP Loader vX.X.XX, Copyright (c) 2002-2007, by ionCube Ltd., and
8 with Zend Extension Manager vX.X.X, Copyright (c) 2003-2006, by Zend Technologies
9 with Zend Optimizer vX.X.X, Copyright (c) 1998-2006, by Zend Technologies

Kurulumunuz başarı ile tamamlanmış olup ionCube PHP Loader başarı ile sunucunuza kurulmuştur.
1 ** Failed loading /usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_4.3.so: /usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_4.3.so: cannot open shared object file: No such file or directory
Şeklinde bir hata alırsanız kullanmış olduğunuz kurulum dosyasını yanlış çekmiş yada loaderi yanlış belirlemiş
olabalirsiniz. Kullandığınız php sürümü ile php.ini de seçilen loaderi kontrol edin eğer bir sorun yoksa çekmiş
olduğunuz dosya hatalı olabilir bu nedenle yapılan kurulumu geriye alıp doğru dosyayı çekerek işlemleri tekrarlayınız.

Memory vs.. limit artırımıÖrneğin / etc / php.ini dosyasında aşağıdaki değerleri artırmak için deneyin:

memory_limit = 32M
upload_max_filesize = 24M
post_max_size = 32M

Apache yeniden başlatın, dosyayı kaydedin.

/ etc / init.d / httpd restart

Ek bilgi

Upload_max_filesize post_max_size büyükse, sen post_max_size yüzden upload_max_size daha büyük olduğunu artırmak gerekir.

Post_max_size değeri memory_limit daha büyük ise, o zaman post_max_size daha büyük olduğunu böylece, memory_limit arttırmak gerekir.

Linux başlatma ve durdurmak için bazı komutlar

Bilindiği gibi Linux sürümlerine göre SSH komutlarında farklılıklar bulunmaktadır. Aşağıdaki komutları deneyebilirsiniz.

Bir hizmeti yeniden başlatmak için aşağıdaki komut kullanılabilir:

service (servis adı) restart

Bir hizmeti durdurmak için aşağıdaki komut kullanılabilir:

service (servis adı) stop

Bir hizmeti başlatmak için aşağıdaki komut kullanılabilir:

service (servis adı) start

Bir Redhat Cpanel sunucuda kullanılan servis adları:

bandmin
chkservd
cpanel
crond
exim
httpd
mysql
named
proftpd


Yukardaki hizmetleri (servis adı) yazan kısma yerleştirdiğinizde ilgili hizmeti durdurabilir veya yeniden başlatabilirsiniz…

Diğer alternatif komutlar…

1. Linux Redhat, CentOs veya Fedore

MySQL başlatma komutları

/etc/init.d/mysqld start
/etc/init.d/mysql start

MySQL durdurma komutları

/etc/init.d/mysqld stop
/etc/init.d/mysql stop

MySQL yeniden başlatma komutları

/etc/init.d/mysqld restart
/etc/init.d/mysql restart

CentOS’da MySQL’u yeniden başlatmak için şu komutu da kullanabilirsiniz:

/scripts/restartsrv_mysql

Mysql Tuning Kullanımı

MySQL sunucunuzu minimum 2 gün ( 48 saat ) boyunca çalıştırın

Huyunu suyunu kavrasın makina MySQL'i başlatmanızdan itibaren 2 gün ve daha sonrasında verdiğim script'i çalıştırmazsanız veriler tutarsız olabilir.

Kurulum:

SSH root olarak giriş yapın ve aşağıdaki komutları sırasıyla yazın,Kod:
chmod u+x tuning-primer.sh
Kod:
./tuning-primer.sh
Önce dosyayı sunucuya çekiyoruz sonra chmod düzenliyoruz ve çalıştırıyoruz.

İnternet sitelerinde ve forumlarda çıkan rapora göre my.cnf dosyanızı optimize edecek birilerini bulmanız mümkün.

Crontab’dan mail gönderimini iptal etme

1. Yöntem crontab -e komutu ile açtığımız crontab dosyamızın en başına MAILTO= parametresini eklemek ayrıca
nano /etc/crontab
dosyasına aynı şekilde MAILTO = root  olan satırdaki rootu silebilirsiniz .
2. Yöntem ise daha uzun bir işlem crontab dosyamıza yazdıgımız tum cronların sonuna
> /dev/null 2>&1
parametresini eklemek bu yöntem biraz uzun olucagı için tek satırlık cronda işe yarayabilir
Eger Web Panel olarak Cpanel kullanıyorsanızki bu tarz mailler alıyorsanız surekli
Main >> Server Contacts >> Change System Mail Preferences
sayfasına giderek
root’s mail kısmına mail girilip girilmedigini kontrol edebilirsiniz. Eger bir mail varsa tavsiyem hemen silin yoksa mailerden çıldırabilirsiniz.

Email Bounce Kodları

An Email Bounce, or Non Delivery Notification (NDN) is electronic mail that is returned to the sender because it wasn't able to be delivered for any of a number of reasons.

Depending on how you have your email servers configured, bounces sometimes get returned to the sender, the person who sent the email. Sometimes they get set to the postmaster or admin account and a typical email sender will never see the bounce. Sometimes the intended receiptant email servers, doesn't even send a bounce reply to non-deliverable addresses.

There are two kinds of e-mail bounces, hard bounces and soft bounces.

Hard Bounces


Email that are permanently bounced back to the sender because the address is invalid or the mailbox doesn't exist.

Below are a few examples of hard bounces:

CodeDefinition
5.1.1Invalid Mailbox
5.2.0Message Identified as Spam
550Mailbox Not Found
554No Valid Recipients
551Not Our Customer

Soft Bounces


Soft bounce email is recognized by the recipient's mail server but is returned to the sender because the recipient's mailbox is full or the mail server is temporarily unavailable.

Below are a few examples of soft bounces:

CodeDefinition
5.2.2Mailbox is full
452Mailbox Size Limit Exceeded
552User Exceeds Storage Quota
554Relay Access Denied

Processing Bounces


Bounces are typically handled by a program when sending email to a distribution list and most email distribution list vendors include this capability. Some bounce handlers can retry sending a soft bounce at a later date, can unsubscribe the addressee from your distribution list or take other actions. You can also process your bounces manually which is a very tedious exercise with a large distribution list. Bounces contain instructions, or links, that you have to click in order for the email to be delivered and your company to be added to the addressee's whitelist.

It's important to remove all hard bounces from your email list. If you continually have too many bounces to certain ISPs it can get you added to their blacklist. You should also remove soft bounces that occur repeatedly.

SSH Mysql CSV formatında export etme

mysql -u dbusername -p"55555"  db -B -e "select id,email from kullanicilar;" | sed 's/\t/","/g;s/^/"/;s/$/"/;s/\n//g' > exceldatia.csv

ancak veri sayısı çok yüksek olan veritabanlarında exceli açmanız mümkün olmuyor,bu yüzden sadece 1 sütun seçeceksiniz txt olarak export etmenizi öneririm

Pleskte Toplu DNS Setting ayarları

nano /var/named/run-root/var/alanadiniz.tk   düzenleyin kaydedin
service named restart

Qmail inbox boşaltma


/etc/init.d/qmail start

rm -rf /var/qmail/mailnames/ss.tk/info/Maildir/new/*
rm -rf /var/qmail/mailnames/ss.tk/info/Maildir/cur/*

qmail kuyruktaki mail


Qmailde mail gidip gelmiyor diye müşteriler yakınırken bu işe kesin bir çözüm bulmak gerekiyor genelde. Aşağıda kısa bir çözüm hikayesi var. Olaki bir gün yine aynı sorunla karşılaşırsam yada birileri aynı sorunla karşılaşırsa işine yarayacaktır eminim ki. Her seferinde aynı sorunlarla karşılaşıp internetten tekrar aramak yerine oturup bir döküman yazmak herkesin açısından iyi olur herhalde :)
Qmailin genel işleyişi şöyledir; gidecek yada gelecek mailler kuyrukta sıraya girerler ve işleme tabi tutulurlar. Böylece sırası ile tüm mailler gidecekleri ve gelecekleri yere ulaşmış olurlar. Hikayemizin nedeni qmail in kuyruğunda tonlarca mailin birikmesi.
O anki kuyrukta kaç tane mail bulunduğunu bin dizinindeki qmail-qstat programcığı aracılığı ile ögrenebilirsiniz.
[email protected] root:/var/qmail/bin# ./qmail-qstat
messages in queue: 149
messages in queue but not yet preprocessed: 0
Ama bu size asla ayrıntılı bilgi vermeyecektir. Normalde bu sayının makul değerlerde olması beklenir. Mesela bir gün gelipte bunu çalıştırdığınızda karşınıza
[[email protected] root]# /var/qmail/bin/qmail-qstat
messages in queue : 1283690
messages in queue but not yet preprocessed: 232
şeklinde uçuk değerler görüyorsanız bu bir problemle karşı karşıya olduğunuzun göstergesidir.
Ama qstat size ayrıntılı bilgi vermeyecektir. Bunun için qmHandle isimli opensource projeden faydalanabilirsiniz. Proje sitesi http://sourceforge.net/projects/qmhandle şeklinde
wget http://jaist.dl.sourceforge.net/sourcefo…
gunzip qmhandle*
tar xvf qmhandle
*
şeklinde programcığı açtıktan sonra
# ./qmHandle -s
ile daha ayrıntılı bir bilgi alabilirsiniz.
[email protected] root:~# ./qmHandle -s
Messages in local queue: 0
Messages in remote queue: 149
Şimdi asil problemimiz bu kuyruğa neden olan maillerin ne olduğunu keşfetmek olabilir. Bunun için ise
# ./qmHandle -l
komutunu kullanabilirsiniz.
Bu komut kuyrukta bekleyen maillerin nerden geldigini ve nereye gönderilmeye calisildigini vs bilgisi verecektir. Mesela benim karsilastigim sorunda
753180 (22, R)
Return-path:
From:  MAILER-DAEMON at 217-20-118-172.internet…
To:  randy at efg-inc.com
Subject: failure notice
Date: 5 Aug 2006 11:48:44 +0300
Size: 3385 bytes

şeklinde maillerin olduğunu görmüştüm. Yani olmayan mail adresinden dolayi mailer-deamon gönderilmeye calisiliyor. Ve buda bir kuyruk oluşturuluyor. Kuyruktaki maillerin gönderilmesini sağlamak için
# ./qmHandle -a
Komutunu kullanabilirsiniz. Bu işlemden sonra kuyrukta bekleyen mailler büyük ihtimalle zaten asla gönderilemeyecek olan mailler olacaktır.
# ./qmHandle -l
Komutu size kuyruktaki maillerin ayrıntısını verecekti.
[email protected] root :~# ./qmHandle -s
Messages in local queue: 0
Messages in remote queue: 147
dediğimde 151 mailin kuyrukta bekledigini gördüm örnek olarak bunlarin hepsinin acaba aynı şekilde deamon maili mi olduğunu anlamak için basitçe şöyle bir komut kullanabilirsiniz.
[email protected] root:~# ./qmHandle -l | grep MAILER | wc -l
147
iki sayının birbirine eşit olması kuyrukta bu saçma maillerden başka bir mail olmadığını gösterecektir. Bundan sonraki adımda kuyruğumuzu temizleyerek hem gereksiz maillerden kurtarmis oluruz. Hemde kuyruktaki tüm maillerin gereksiz mail olduğunu teyit ederek milletin bekledigi önemli mailleri silmemiş oluruz. Makineyi rahatlama babinda kuyruktaki mailler şu şekilde temizlenebilir;
Qmailde kuyruktaki mailler sırası ile
/var/qmail/queue/info
/var/qmail/queue/mess
/var/qmail/queue/remote
/var/qmail/queue/intd
/var/qmail/queue/local
/var/qmail/queue/todo

Klasörlerinde hiyararşik şekilde dağılmış halde bulunurlar ve bu klasörlerin içerisinde 0 dan 22 ye kadar klasörler vardır. Yani sırası ile bu klasörlerin içeriğini temizlemeniz gerekir.
Örnek olarak
cd /var/qmail/queue/info
rm -rf 0/*
rm -rf 1/*
rm -rf 2/*
rm -rf 3/*
rm -rf 4/*
rm -rf 5/*
rm -rf 6/*
rm -rf 7/*
rm -rf 8/*
rm -rf 9/*
rm -rf 10/*
rm -rf 11/*
rm -rf 12/*
rm -rf 13/*
rm -rf 14/*
rm -rf 15/*
rm -rf 16/*
rm -rf 17/*
rm -rf 18/*
rm -rf 19/*
rm -rf 20/*
rm -rf 21/*
rm -rf 22/* 
gibi sırası ile tüm klasörleri silmeniz gerekir. Yada sitemdeki hazir sh dosyasi ile bu işi yapabilirsiniz.
Dosyayı indirmek için Tıklayın
# chmod 0777 qmailclear.sh
# ./qmailclear.sh
Olaya son bir çözüm olarakta Qmail in çok fazla uzun süre gönderemedigi mailleri otomatik silmesini sağlayabilirsiniz. bin dizini içinde qmail-showctl qmail in ayarlarını söyleyecektir. queuelifetime parametresi mailin kuyrukta yaşama süresidir.
[email protected] root:/var/qmail/bin# ./qmail-showctl | grep queuelifetime
queuelifetime: Message lifetime in the queue is 604800 seconds.
ki bu yaklaşık 1 haftadır. Bu süre 1 gün yeterli olacağını düşünüyorum Bunu 23 saat olarak atamak için
# echo "82800" > control/queuelifetime
# bin/qmail-showctl | grep queuelifetime
queuelifetime: Message lifetime in the queue is 82800 seconds.

Plesk arası site dosyaları taşıma


cd /var/www/vhosts/sirketduyuru.tk/httpdocs   dizine git
tar cvzf fullyedek.tar.gz /var/www/vhosts/sirketduyuru.tk/httpdocs/     sıkıştır
mv /var/www/vhosts/sirketduyuru.tk/httpdocs/fullyedek.tar.gz /var/www/vhosts/pcdepo.tk/httpdocs/fullyedek.tar.gz  taşıma işlemi


cd /var/www/vhosts/pcdepo.tk/httpdocs 


tar zxvf fullyedek.tar.gz


cd var
chown -R pcdepo:psacln /var/www/vhosts/pcdepo.tk/httpdocs/var/

MailEnable Mail sunucuda kuyruktaki postaları nasıl hızlı bir şekilde silebilirim

MailEnable Mail sunucuda kuyruktaki postaları nasıl hızlı bir şekilde silebilirim ?

A. Windows sanal sunucularda MailEnable Mail server kitlendiği zaman kuyruktaki posta silinmesi için yapılması gerekenler şunlardır. 
MailEnable açılmadığı zaman kuyrukta biriken epostaları temizlemek için sunucuya uzak masaüstü bağlantısı yaptıktan sonra;
1- Başlat'a tıklayarak Komut İstemi'ni açın (Başlat>Çalıştır'a cmd yazarak ta açabilirsiniz).
2- Tırnak işaretleri olmadan şunu yazın "C:\Program Files\Parallels\Plesk\Mail Servers\Mail Enable\Queues\SMTP\Outgoing" ve enter tuşuna basın.
3- Ardından yine tırnak işaretleri olmadan şunu yazın "del *.MAI" ve enter tuşuna basın
ve bekleyin, kuyrukta birikmiş epostaların çokluğuna göre 5 dakika ile 60 dakika arasında silme işlemi gerçekleşecek. Silme işlemi bitince komut satırı tekrar gelecektir. Komut satırı tekrar geldiğinde;
4- Tırnak işaretleri olmadan şunu yazın "cd Messages" ve enter tuşuna basın.
5- Ardından yine tırnak işaretleri olmadan şunu yazın "del *.MAI" ve enter tuşuna basın.
ve bekleyin, bu işlem de kuyrukta birikmiş epostaların çokluğuna göre 5 dakika ile 60 dakika arasında bir zaman alacaktır.

Spam Mail yasası


Spam mailler şüphesiz bütün internet kullanıcılarının ortak derdi. Email adresinizi sadece birkaç gün kontrol etmeseniz bile oluşan spam mail kirliliği can sıkıcı olabiliyor. İnternet kullanıcılarına ait email adresleri, başta virüsler olmak üzere, çeşitli yollarla toplanıp, ticari veya ticari olmayan spam maillerin hedefi haline geliyorlar. Spam mailler genellikle ticari açıdan kullanılsa da politik nedenlerle veya bir fikri yayma amaçlı da kullanılabiliyorlar. Günümüzde artık spam maillerle savaşmak adına kurulan çok sayıda organizasyon bulunuyor ve denetlemeleri gerçekten sıkı yapıyorlar ancak kötü amaçlı yazılımlar tarafından oluşturulan spam kirliliğine malesef tam anlamıyla engel olmak mümkün olmuyor.
Bu noktadan sonra yavaş yavaş hukuki bazı yaptırımlar kaçınılmaz hale geliyor. Aslında spam maillerle mücadele için hukuksal yaptırım yeni bir gündem değil. Avrupa ve Amerika’da 2000′li yılların başından beri bu tarz yaptırımlar mevcut. %100 koruma sağlıyor mu? Tabii ki hayır ama bu yaptırımlarla, daha somut anlamda engellemeler sağlanabiliyor.
Türkiye’de internetin büyümesi diğer sektörlere nazaran, tahmin edilenden hızlı gelişti ve ne yazık ki internet sektörünün bu gelişimini, internet hukuku aynı hızla takip edemedi. Ülkemizde hala internet suçlarıyla ilgili ciddi yasal boşluklar bulunuyor ama özellikle internet ve bilişimle alakalı derneklerin baskıları, internet hukukuyla ilgili yasal sürecin biraz daha hızlanmasına katkı sağlayacak gibi duruyor. Spam mail kullanımına cezai yaptırım getiren Elektronik Haberleşme Kanun tasarısının onaylanması da bu gelişmelerden biri. Yeni düzenlemeye göre sadece email değil, sms, faks ve sesli mesajların da kullanıcıların izni olmaksızın gönderilmesi, cezai yaptırıma tabi olacak. Dünyada bu şekilde uygulanan iki yöntem bulunuyor opt-out ve opt-in. Opt-out, ilk email tarafınıza ulaştıktan sonra size reddetme hakkı tanıyor. Diğer yöntem olan ve tasarıda da belirtilen Opt-in, ilk email size gelmeden önce sizden yazılı veya elektronik ortamda izin alınmasını şart koşuyor. Şartları yerine getirmeyen kişilerer ve kurumlar için 1.000 TL ile 10.000 TL arasında değişen para cezaları söz konusu. Eğer gönderilen spam mailin içeriği ticari ise bu cezalar 10.000 TL ile 50.000 TL arasında değişiyor.  Kullanıcılara doğal olarak daha sonra fikirlerini değiştirme hakkı da tanınıyor. Kullanıcı artık email almak istemediğini karşı tarafa bildirdikten sonra, email gönderimi 3 gün içerisinde kesilmiyorsa, para cezaları 10 kata kadar çıkabiliyor. Yasa 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren uygulamaya başlanacak. Tabii ki bu tarihten önce alınan yazılı onaylar da yasa uygulanmaya başlandıktan sonra geçerli olacak.
Bu tarz yaptırımlar spam mailleri ne kadar sekteye uğratacak bekleyip göreceğiz ama ticari içerikli spam maillerin ciddi oranda düşeceğini söylemek yanlış olmayacaktır.
Kaynak : Rh

Webmaster aracı

http://www.statmyweb.com/site/serkanaydin.com.tr

süper bir site...

Golden Launcher Full versiyon | Toplu Mail

Bu programın full sürümünü bulan var mı arkadaşlar,senelerdir arıyorum inanınkı:)

Email ayıklama

Email adresini çekeceğiniz internet sitesini veya bir yerden kopyaladığınız metinin içinden e-mailleri ayıklaması için aşağıdaki adresi kullanınız.

Ri-mer email finder programı üstü masaüstü programıdır,büyük metin dosyalarınızın içinden ayıklamayı sağlar.İndirme adresi

http://www.rimerbilisim.com/prog/rimerfinder.exe

Qmail - Giden maillerdeki yerel IP adreslerini saklamak


Yerel agdaki kullanicilarimizin gonderdigi mail basliklari incelenerek hangi IPleri kullandiklari ogrenilebilir. Bu durum sizin icin sakincali ise(yerel ag bloklarinizi saklamak isteyebilirsiniz ya da vs)Qmail’e giden maillerde yerel ag IPleri yerine istedigimiz bir IPyi gostermesini soyleyebiliriz. Cogunlukla bu Mail sunucunun gercek IP adresi olur.
Yerel ag iplerini saklamak icin /etc/tcp.smtp dosyasina asagidaki satiri uygun sekilde yazip
#qmailctl cdb komutunun vermeniz yeterli.
172.16.10.:allow,RELAYCLIENT=”",TCPREMOTEIP=”1.2.3.4″,TCPREMOTEHOST=”belirledigim-isim.net”
Ilk durumda yerel ag IP adresleri herhangi biri tarafindan asagidaki gibi gozlenebilmekte.
Received: from unknown (HELO huzi.xyz.edu.tr) (1.2.3.4)
by 0 with SMTP; 24 Jul 2006 05:58:29 -0000
Received: (qmail 95869 invoked by uid 1013); 24 Jul 2006 07:54:12 -0000
Received: from localhost.xyz.edu.tr (HELO rapsodi) (172.16.10.2)
1.2.3.4 Gercek IP
172.16.10.0/24 yerel IP blogu
Gerekli degisiklikleri yaptiktan sonraki durum, yerel ag ip adresleri yerine bizim belirledigimiz IP ve hostname gozukmekte;
Received: from unknown (HELO huzi.xyz.edu.tr) (1.2.3.4)
by 0 with SMTP; 24 Jul 2006 06:07:47 -0000
Received: (qmail 95972 invoked by uid 1013); 24 Jul 2006 08:03:27 -0000
Received: from edu-sahte (HELO Firewall?) (1.2.3.4)
by huzi.xyz.edu.tr with SMTP; 24 Jul 2006 08:03:27 -0000

Qmail - maillerin kuyrukta kalma süresinin ayarlanması


Queuelifetime mailin kuyrukta ne kadar zaman kalacağını belirtir. Zaman dilimi olrak saniye cinsinden belirtilir. Ön tanımlı süresi gün 604800 saniyedir. Qmail-showctl ile görülebilir.
# /var/qmail/bin/qmail-showctl | grep ‘queuelifetime’
queuelifetime: (Default.) Message lifetime in the queue is 604800 seconds.
#
Bu süreyi değiştirmek için /var/qmail/control dizini altında queuelifetime dosyası oluşturulup içerisine istenilen zaman saniye cinsinden belirtilir. Örneğin bu süreyi 1 gün (86400 saniye) yapmak için
# echo 86400 > /var/qmail/control/queuelifetime
# /var/qmail/bin/qmail-showctl | grep ‘queuelifetime’
queuelifetime: Message lifetime in the queue is 86400 seconds.

MySQL’de tek komutla bütün tabloları kontrol / tamir etme

SSH 'den giriş yapın 


mysqlcheck --auto-repair --check --optimize -p -u dbkullanıcı dbadı


size parola sorucaktır.veritabanınızın parolasını girin.


büyük bir sqlle sahipseniz işlem uzun sürebilir.

Plesk Servislerini Kontrol Etmek İçin Komutlar


Bu yazımızda plesk panel servislerini ssh üzerinden yönetmek için kullanabileceğiniz komutları sizlerle paylaşmak istedim.
Plesk servis komutları cpanele göre değişim göstermektedir.
Ben bu yazımda sizlere en çok kullılan komutları paylaşmak istedim.
Tüm servisleri durdurmak:
Kod:
service psa stopall
Tüm servisleri başlatmak:
Kod:
service psa startall
Http yi yeniden başlatmak:
Kod:
service httpd restart
Mysqli yeniden başlatmak:
Kod:
service mysqld restart
Email servisini yeniden başlatmak:
Kod:
service qmail restart
DNS servisini yeniden başlatmak:
Kod:
service named restart
FTP servisini yeniden başlatmak:
Kod:
service xinetd restart
Plesk panel http ve mysqli yeniden başlatmak:
Kod:
service psa restart
I. Basit komutlar
A. Plesk admin şifresini gösterir
Kod:
cat /etc/psa/.psa.shadow
B. Dizin değiştirir (cd) *
Kod:
cd /path/to/directory/
path yerine istediğiniz dizini yazabilirsiniz
cd /var/ … cd /usr/
genelde
Kod:
locate dosyaadi
şeklinde bir arama yapıp sonuçları copy paste yapıp ilerlerim.
C. Dosya ve alt klasörleri listeler (ls) *
Kod:
ls -al
(el alışkanlığı genelde bunu kullanırım.)
Kod:
ls -alh
(dosya ve klasörleri yetkileri ile birlikte listeler)
D. Çalışan servisleri gözlemleme
ps -a top -c (çıkmak için Ctrl+C ye basın)
ps -auxf (işlem listesi)
E. Servisleri Başlatma/Durdurma
/etc/init.d/ start|stop|restart|status (“/etc/init.d/httpd stop” apache servisini durdurur)
II. Dosya Sistemi Komutları
A. Toplam disk boyutunu kontrol etme
df (disk durumunun % olarak doluluk oranını gösterir)
B. Dosya ve klasörleri boyutları ile birlikte listeler
du (bu komut geç cevap verebilir)
1. du -sh * (dizin içindeki tüm klasörleri ve boyutlarını gösterir)
C. Dosyaları Silme (rm /path/to/dosyaadi.htm) – her zaman silmeden önce sorulmsını sağlayın *
1. rm -vf (dosyaları silmeden önce sormaz ve direkt siler. Bu komutu kullanmadan önce dikkatli olunuz çünkü silinen dosyanın geri dönüşü mümkün olmayacaktır.)
2. rm -vrf (klasör ve alt klasörleri sormadan siler)
D. Dosyaları Kopyalama (cp) *
cp dosyaadi.abc /yeni/path/dosyaadi.abc
E. Dosyaları Taşıma (mv) *
mv dosya.abc /yeni/path/dosya.abc
F. Boş dosya oluşturma (touch) *
touch dosyaadi.123
III. Dosya yetkileri ve dosya sahibi (dv)+(ss)
A. Dosya yetkilerini değiştirme (chmod) *
chmod 000 dosya.abc (Klasörler için varsayılan 755 dosyalar için 644 tür.)
1. Numaralandırmanın karşılığı. 1.=Sahibi; 2.=Grup; 3.=Diğer
(-rwxrwxwrx = 777 -rwxr-xr-x = 755 -rw-r–r– = 644 v.b.)
7 = Okuma + Yazma + Çalıştırma
6 = Okuma + Yazma
5 = Okuma + Çalıştırma
4 = Okuma
3 = Yazma + Çalıştırma
2 = Yazma
1 = Çalıştırma
0 = Tüm hakları engelleme
B. Dosyaların Sahibini Değiştirme (chown) *
chown kullanici:kullanici dosya.abc
chown -R kullanici:kullanici klasor/
IV. Log Dosyalarını Kontrol etme (dv)
Log dosyaları sisteminiz üzerinde nelerin gerçekleştiği konusunda size bilgi verir.
Komutu kullanmadan önce ‘tail -n 100′ yazar iseniz loglardaki son 100 işlemi görebilirsiniz.
En çok kullanılan log komutları:
A. Ana hata logları
tail -n 100 /var/log/messages
B. Apache hata logları
1. tail -n 100 /var/log/httpd/error_log
2. tail -n 100 /home/httpd/vhosts/domain.com/statistics/logs/error_log (her domain için)
C. MySQL logları
tail -n 100 /var/log/mysqld.log
D. Mail logları
tail -n 100 /usr/local/psa/var/log/maillog
V. Gelişmiş komutlar
A. 10 MB tan büyük dosyaları bulma
find . -size ‘+10000k’ -exec ls -Shl {} ;
B. Grep. komutu
cat file | grep ftp (içerisinde ‘ftp’ kelimesi geçen dosyaları bulur)
C. Less/More
less filename.abc (dosya içeriğini gösterir. ‘q’ ya basarak çıkabilirsiniz.)
more aynı görevi yapar
|more eklentisi ile içeriği büyük olan dosyaları yada listeleme işlemlerini aşama aşama görebilirsiniz.
‘tail -n 1000 /var/log/httpd/error_log | more’
Boşluk (space) tuşuna basarak sonraki ekranlara geçebilir ctrl +c ile çıkabilirsiniz.
VI. Yazı editörleri
A. Vi editörü
vi /path/to/dosya.abc
i = INSERT modu. Herhangi bir değişiklik yapmak istediğiniz zaman ‘i’ tuşuna basarak insert moduna girin.
‘Esc’ tuşuna basarak insert modundan çıkabilirsiniz.
:q = Yaptığınız işlemleri kaydetmeden çıkmanızı sağlar (INSERT modunda olmadığınıza emin olun)
Esc:x = Kaydeder ve çıkar.
B. Pico editörü
pico /path/to/dosya.abc
Normal bir txt editörü gibi kullanabilirsiniz.
Ctrl + x ve ‘y’ ile kaydedip çıkabilirsiniz.
Ctrl + x ve ‘n’ ile kaydetmeden çıkabilirsiniz.
Pico yerine ‘nano’ editörünüde kullanabilirsiniz.
Extra.
Kod:
centos üzerinde
yum update
deyip bir anda pekçok şeyi güncelleyebilirsiniz.

SSH makine özelliklerini öğrenme


cat /proc/cpuinfo
SSH ye giriş yaparak yukarıda komutla makinenizin VPS veya dedicated özelliklerini öğrenebilirsiniz..

qmail’de smtp bağlantılarını yasaklamak


/etc/tcp.smtp (genellikle) dosyası kullanılarak smtp bağlantıları engellenebilir.Örnek /etc/tcp.smtp dosyası içeriği olarak
1 -) 192.168.1.2:deny
2 -) 172.16.:deny
3 -) 10.:deny
1. satırda tek bir ip adresi olan 192.168.1.2 ip adresinden gelen smtp bağlantısı engellenmiştir.
2. satırda 172.16. bloğundan yapılan smtp bağlantıları engellenmiştir.Bu ip adresi 172.16.1.1 olabileceği gibi 172.16.1.2 de olabilir.
3. satırda 10. bloğundan gelen smtp bağlantıları engellenmiştir.Bu ip adresi 10.1.1.1 olabileceği gibi 10.1.2.3 ip adreside olabilir.
Değişikliklerin etkin olabilmesi için
# /usr/local/bin/tcprules /etc/tcp.smtp.cdb /etc/tcp.smtp.tmp < /etc/tcp.smtp yada
# qmailctl cdb
ile yapılabilir.

Plesk | Cpanel SPF kaydı

Plesk panelinize girin Soldan Domains'e tıklayın

DNS settings - Add Record - Txt

Enter TXT record yazan kısma

 v=spf1 ip4:1.1.1.1 a mx ptr a:alandiniz.com mx:mail.alandiniz.com ~all


giriniz.

Hotmail spama düşmeden mail yollama


Hotmail kullanıcılarına gönderdiğim e-postalar neden bazen kullanıcıların aldığından farklı görünüyor?
Komut dosyası dilleri kullanmayın, bunlar iletinizden kaldırılabilir. Günümüzde birçok e-posta iletisi Web sayfalarında bulunana benzer HTML kodları içermektedir. Bunlar genellikle biçimlendirmeye ve tasarıma yardımcı olur. Hotmail artık HTML içeriğini incelemekte ve işlemekte ve bilgisayarınız için güvenli olmayabilecek HTML kodlarını kaldırmaktadır. Bu değişiklik Microsoft'un genel Güvenli Bilgi İşlem Girişimi'nin bir parçasıdır ve kötü amaçlı HTML içeriğinin kullanıcılarımıza ulaşma riskini daha da azaltmak için yapılmıştır.
İletilerimin Hotmail arabiriminde "bilinmeyen gönderenden" geliyor olarak işaretlenmelerini nasıl engelleyebilirim?
İletilerinizin "bilinmeyen gönderenden" olarak işaretlenmediğinden emin olmanın bir yolu Return Path'in Gönderen Puanı Sertifikalı E-posta programına Hotmail ürününe sorumluluk sahibi gönderenlerin listesini sağlayan üçüncü taraf bir akreditasyon ve saygınlık hizmeti katılmaktır. Alternatif olarak, bir Hotmail kullanıcısı etki alanınızı veya e-posta adresinizi "kişiler" veya "güvenli gönderenler" listesine eklerse, bu bildirimi bir daha görmezler. Ek olarak, Return Path Gönderen Puanı Sertifikası listesinde veya kullanıcının "güvenli gönderenler" listesinde yer alan gönderenlerin iletilerindeki bağlantılar ve resimler varsayılan olarak etkinleştirilir.
SPF kaydı mı, Gönderen Kimliği kaydı mı yoksa ikisini birden mi yayımlamalıyım?
Çoğu durumda, SPF kaydının kullanılması Hotmail sistemlerinde hem SPF hem Gönderen Kimliği doğrulaması için yeterli olacaktır. Gönderen Kimliği kaydı yayımlamak isteyen kuruluşlara bunu yapmaları önerilir. Bu ikinci kayıt yalnızca PRA etki alanının Gönderen Kimliği doğrulamaları için kullanılır ve klasik SPF kaydına göre daha önceliklidir.
Hotmail üzerinde katılabileceğim bir "izin verilenler listesi" var mı?
Hayır. "İzin verilenler listesi" ("beyaz liste" olarak da bilinir) esasen belirli gönderenlerden gelen e-postaların gereksiz e-posta filtrelerini ve diğer önlemleri atlamasını sağlayan bir "serbest geçiş" iznidir. Hotmail gelen tüm e-postalarda kötü amaçlı içerik olup olmadığını değerlendirir. Filtreleme işlemimiz hakkında burada daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Bununla birlikte, Gönderen Puanı Sertifikası programı aracılığıyla belirli gönderenlerin meşruluğundan emin olmaya yardımcı olan Return Path, Inc. ile işbirliği yapıyoruz. Bu program, Hotmail tarafından yüksek saygınlığa sahip onaylı gönderenlerden gelen posta konusunda daha fazla güven gösterilmesini sağlar. Gönderen Puanı Sertifikası programı hakkında buradan (Sayfa İngilizce) daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
İletilerimin tehlikeli olabilir olarak işaretlenmesini nasıl önleyebilirim?
İletilerinizin sahte olabilir şeklinde tanımlanmasının önlemeye yardımcı olmak için:

  • Her zaman geçerli, anlaşılır URL'ler kullanın. Alıcının nereye yönlendirileceğinin ve hedefin geçerli bir web sitesi olup olmadığının belirgin olmasını sağlayın.
  • Standart URL biçimini kullanın. URL'de IP adresi kullanmaktan kaçının.
  • Mümkünse her zaman Sender Policy Framework (SPF) kayıtlarınızı yayımlayın.
  • Bilinen kimlik avı sitelerine bağlantı sağlamayın.

Hotmail kullanıcılarına posta göndermeyi denediğimde neden “550 Gönderen Kimliği doğrulama hatası nedeniyle komut reddedildi.” SMTP Teslim Edilemedi Raporu (NDR) alıyorum?
Hotmail, Gönderen Kimliği kaydının etki alanı sahibi tarafından söz konusu etki alanından HİÇBİR IP'nin posta göndermesine izin VERMEMEK üzere yapılandırıldığı etki alanlarından gönderilen e-postaların teslimine izin vermez. Gönderen Kimliği, etki alanı sahibinin etki alanının sahtekarlık amacıyla kullanılmasını önlemesine yardımcı olmak için, e-posta göndermesi amaçlanmamış etki alanlarını korumasını sağlar. Bu, DNS'de aşağıdaki örneğe benzeyen basit bir TXT kaydı yayımlanarak yapılabilir (not: kuruluş example.com değerini kendi etki alanı ve/veya alt etki alanı adıyla değiştirmelidir):
example.com IN TXT “v=spf1 -all”
Etki alanının posta göndermek amacıyla kullanılmasına karar verilirse, DNS kaydının yöneticisi Gönderen Kimliği kaydını söz konusu etki alanından posta gönderme yetkisi olan IP adresini veya adreslerini içerecek şekilde güncelleştirmelidir. Gönderen Kimliğinizde yaptığınız güncelleştirmelerin Internet'e yayılması 48 saat kadar sürebileceğinden, kaydınızda değişiklik yaptıktan sonra yeni herhangi bir e-posta etkinliğinde bulunmadan önce 48 saat beklenmesi önerilir. Ek olarak, Microsoft, kullanıcılarınıza/müşterilerinize gerçek iletişim göndermeden önce e-posta sınaması yapmanızı önerir.

SMTP Hata Kodları


421 RP-001 Hotmail sunucusuna bağlanan posta sunucusu IP'si izin verilen oran sınırını aştı. Oran sınırlamasının nedeni IP/etki alanı saygınlığıdır. Bir e-posta/ağ yöneticisi değilseniz, yardım için lütfen E-posta/Internet Servis Sağlayıcınıza başvurun.
421 RP-002 Hotmail sunucusuna bağlanan posta sunucusu IP'si bu bağlantıda izin verilen oran sınırını aştı. Oran sınırlamasının nedeni IP/etki alanı saygınlığıdır. Bir e-posta/ağ yöneticisi değilseniz, yardım için lütfen E-posta/Internet Servis Sağlayıcınıza başvurun.
421 RP-003 Hotmail sunucusuna bağlanan posta sunucusu IP'si izin verilen bağlantı sınırını aştı. Sınırlamanın nedeni IP/etki alanı saygınlığıdır. Bir e-posta/ağ yöneticisi değilseniz, yardım için lütfen E-posta/Internet Servis Sağlayıcınıza başvurun.
550 SC-001 İlke nedeniyle posta Hotmail tarafından reddedildi. Reddin nedenleri istenmeyen posta özelliklerine sahip içerik veya IP/etki alanı saygınlığı ile ilgili olabilir. Bir e-posta/ağ yöneticisi değilseniz, yardım için lütfen E-posta/Internet Servis Sağlayıcınıza başvurun.
550 SC-002 İlke nedeniyle posta Hotmail tarafından reddedildi. Hotmail hesabına bağlanan posta sunucusu IP'si ad alanı araştırma davranışı sergiledi. Bir e-posta/ağ yöneticisi değilseniz, yardım için lütfen E-posta/Internet Servis Sağlayıcınıza başvurun.
550 SC-003 İlke nedeniyle posta Hotmail tarafından reddedildi. IP adresiniz proxy/geçiş için kullanılmaya açık gibi görünüyor. Bir e-posta/ağ yöneticisi değilseniz, yardım için lütfen E-posta/Internet Servis Sağlayıcınıza başvurun.
550 SC-004 İlke nedeniyle posta Hotmail tarafından reddedildi. IP adresinizden gelen postalarla ilgili şikayetler aldığımızdan IP'niz engellendi. Gönderenlerin e-posta listelerinden istenmeyen alıcıları kaldırmalarına yardımcı olmayı amaçlayan ücretsiz bir program olan Gereksiz E-posta Raporlama Programı'na (JMRP) katılmanızı öneririz. Bir e-posta/ağ yöneticisi değilseniz, yardım için lütfen E-posta/Internet Servis Sağlayıcınıza başvurun.
550 DY-001 İlke nedeniyle posta Hotmail tarafından reddedildi. Normalde bir Internet posta sunucusuna kimliği doğrulanmamış SMTP e-postası teslim etmek için kullanılmadıklarından genellikle dinamik IP'lerden gelen e-postaları kabul etmiyoruz. Bir e-posta/ağ yöneticisi değilseniz, yardım için lütfen E-posta/Internet Servis Sağlayıcınıza başvurun. http://www.spamhaus.org, dinamik ve yerleşimlere ait IP adreslerinin listelerini tutmaktadır.
550 DY-002 İlke nedeniyle posta Hotmail tarafından reddedildi. Olası nedeni güvenliği aşılmış veya virüs bulaşmış bir sunucu/kişisel bilgisayardır. Bir e-posta/ağ yöneticisi değilseniz, yardım için lütfen E-posta/Internet Servis Sağlayıcınıza başvurun.
550 OU-001 İlke nedeniyle posta Hotmail tarafından reddedildi. Bir e-posta/ağ yöneticisi değilseniz, yardım için lütfen E-posta/Internet Servis Sağlayıcınıza başvurun. Bu engelleme hakkında daha fazla bilgi ve kaldırılmasını istemek için lütfen şu adrese gidin: http://www.spamhaus.org.
550 OU-002 İlke nedeniyle posta Hotmail tarafından reddedildi. Reddin nedenleri istenmeyen posta özelliklerine sahip içerik veya IP/etki alanı saygınlığı ile ilgili olabilir. Bir e-posta/ağ yöneticisi değilseniz, yardım için lütfen E-posta/Internet Servis Sağlayıcınıza başvurun.

Reverse DNS | Ters DNS kayıt kontrolü

Reverse DNS kaydınızı kontrol etmek için yani Ters DNS kontrolü için

http://remote.12dt.com/

ip adresinizi girin ve

SSH ile Putty FTP ve MYSQL Full yedek alma ve yükleme

MYSQL YEDEK ALMA
mysqldump -u mailu -p mail > /var/www/vhosts/siteniz.com/httpdocs/yedek/yedek.sql
MYSQL YEDEK YÜKLEME
cd /var/www/vhosts/wordpresshostings.info/httpdocs
mysql -u mailu -p mail < yedek.sql
şifre isteyecek veritabanı şifrenizi yazın enter tuşuna basın
daha sonra phpmyadmin’den yüklenip yüklenmediğini kontrol edin
SQL YÜKLEMEDE LİMİT AŞILIRSA
nano /etc/my.conf
komutu girin açılan sayfada
max_allowed_packet değerini artırın
ctrl+x ve y tuşuna basın
ardından mysql’i alttaki komutla yeniden başlatın
/etc/init.d/mysqld restart
mysql –max_allowed_packet=100M -u mail -p mail < mailyedegi.sql
böyle deneyin
olmazsa
my.conf dosyanızdaki [myslq] ve [mysqld] bölümlerine alttaki satırları ekleyin mysql’i yeniden başlatın
net_buffer_length=1000000;
max_allowed_packet=1000000000;
FTP YEDEK ALMA
tar cvzf fullyedek.tar.gz /var/www/vhosts/wordpresshostings.info/httpdocs/ (yedeği hafızaya alır)
cp fullyedek.tar.gz /var/www/vhosts/wordpresshostings.info/httpdocs/yedek/ (yedeği belirtilen dizine kopyalar)

 

cd /home/ftpadi/
chown -R ftpadi:nobody public_html

cd public_html
chown -R ftpadi:ftpadi *

qmail-remove ile kuyrukta istenen bir mailn silinmesi


qmail-remove ile qmail kuyrugundaki mailler silinebilir. FreeBSD port agacindan kurulum icin
# cd /usr/ports/mail/qmail-remove
# make install
Basliginda [email protected] oldugunu dusunulurse asagidaki komut calistirilarak islem gerceklestirilebilir.
# qmail-remove -r -q /var/qmail/queue/ -p [email protected] -i -v

qmail maillerin kuyrukta kalma süresi | yaşama süresi


Queuelifetime mailin kuyrukta ne kadar zaman kalacağını belirtir. Zaman dilimi olrak saniye cinsinden belirtilir. Ön tanımlı süresi gün 604800 saniyedir. Qmail-showctl ile görülebilir.
# /var/qmail/bin/qmail-showctl | grep ‘queuelifetime’
queuelifetime: (Default.) Message lifetime in the queue is 604800 seconds.
#
Bu süreyi değiştirmek için /var/qmail/control dizini altında queuelifetime dosyası oluşturulup içerisine istenilen zaman saniye cinsinden belirtilir. Örneğin bu süreyi 1 gün (86400 saniye) yapmak için
# echo 86400 > /var/qmail/control/queuelifetime
# /var/qmail/bin/qmail-showctl | grep ‘queuelifetime’
queuelifetime: Message lifetime in the queue is 86400 seconds.
#

qmail bekleyen mailleri silme, kuyruktakileri silme

1) wget http://www.howtohacks.com/scripts/qmailclear.sh
2) sh qmailclear.sh or sh ./qmailclear.sh

Plesk 587. port açma ve 587. port kontrol

CentOS Plesk üzerinde 587. Port Aktifleştirilmesi
Telekom’un spam engelleme girişimleri dahilinde kapattığı 25. portun son kullanıcı üzerinde ki etkisi malum. Hala son kullanıcıya açıklama yapma gereksinimi duyduğumuz şu günlerde, her yeni Centos & Plesk sunucu üzerinde artık rutin olarak gerçekleştirdiğim işlemden bahsedeceğim.

Not : Bu işlem default olarak yapılandırılan Plesk ve CentOS üzerinde uygulanmış, test edilmiştir.

Bu işlemi 2 şekilde gerçekleştirebiliyoruz.

1. 587 Portuna gelen istekleri 25 portuna yönlendirmek

Bu işlemi iptables ile yapabiliyoruz fakat çok sağlıklı olmayacaktır. Ancak geçici çözüm olarak kullanılabilir. İşlemi gerçekleştirmek için gerekli iptables komutu ;
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp –dport 587 -i eth0 -j REDIRECT –to-ports 25

2. xinetd Üzerinden ( Önerilen Yöntem )
cd /etc/xinetd.d
cp smtp_psa smtp_additional
nano smtp_additional

Açılan dosya içinde 1. satırda ki “service smtp” bölümünü “service submission” olarak değiştiriyoruz. Bu şekilde kayıt ederek,
/etc/init.d/xinetd restart

Komutu ile servisi yeniden başlatıyoruz. Bu işlemin ardından 587. portumuz aktif hale geliyor.

Sunucu üzerinde 587 portunun açık olup olmadığını aşağıda ki komut ile teğit ediyoruz.
netstat -an | grep LISTENQMHANDLE gerekliler


http://sourceforge.net/projects/qmhandle/files/qmhandle-1.3/qmhandle-1.3.2/qmhandle-1.3.2.tar.gz/download

İndirdiğimiz dosyayı açmamız gerekiyor. Bunun için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.
tar -xvzf qmhandle-1.3.2.tar.gz
cd qmhandle-1.3.2
./qmHandle
Bu komutun sonrasında
./qmHandle -a kuyrukutaki mailleri zorla yollar
./qmHandle -l kuyruktaki mailleri gösterir
service qmail stop
service qmail start
whereis etc

SSH ile FTP yedeği

Plesk paneller için
cd /var/www/vhosts/katipbilgisayar.com/httpdocs/
tar cvzf fullyedek.tar.gz /var/www/vhosts/serkanaydin.com.tr/httpdocs/
cp fullyedek.tar.gz /var/www/vhosts/serkanaydin.com.tr/httpdocs/

SSH komutları


SSH Shell komutları ve açıklamları:
* ls Dizinde bulunan her şeyi listeler.
* ls -a Gizli dosyalar ve dizinlerle beraber listeler.
* ls -l Bütün dosyaları boyut ve tarihini göstererek listeler.
* tar -zxpf Uzantısı tar.gz olan sıkıştırılmış dosyaları açar.
* tar -xpf Uzantısı .tar olan dosyaları açar.
* gunzip Uzantısı .gz olan dosyaları açar.
* cp Dosyayı kopyalar.
* mv Bir dosyayı başka bir dizine taşımanızı sağlar ya da dosya adını değiştirir.
* mkdir Yeni bir dizin oluşturmanızı sağlar.
* rmdir Belirtilen dizini silmenizi sağlar.
* rm Dosya silmenizi sağlar.
* rm -rf Dizin silmenizi sağlar.
* cd Belirtilen dizine geçmenizi sağlar.
* cd .. Bir üst dizine geçmenizi sağlar.
* cd ~ En üst dizine çıkmanızı sağlar.
* pwd O anda bulunduğunuz dizini görüntüler.
* pico Belirtilen dosyayı text editör ile düzenlemenizi sağlar.
* ftp Belirtilen siteye FTP bağlantısı sağlar.
* lynx Belirtilen siteyi görüntüler.
* df Harddisk istatistiklerini gösterir.
* quota Disk kullanımınızı gösterir.
* uname İşletim sisteminin durumunu gösterir.
* whoami Kendi bilgilerinizi gösterir.
* who Sunucuya bağlı olanları gösterir.
* last Hesabınıza yapılan en son bağlantıyı gösterir.
* whereis Belirtilen dosyanın nerede olduğunu gösterir.
* BitchX IRC programını çalıştırır.
* mail Postalarınızı kontrol eder.
* ps -x Sizin çalıştırdığınız işlemleri gösterir.
* ps -a Sunucuda çalıştırılan tüm işlemleri gösterir.
* ps -ux Çalıştırılan işlemlerin CPU/RAM kullanımıyla gösterir.
* kill Pid numarası verilen işlemi durdurur.
* kill -9 Pid numarası verilen eggdrop işlemini durdurur.
* killall Belirtilen program türündeki tüm işlemleri durdurur.
* whatis Belirtilen komutun açıklamasını verir.
* man Komut hakkında yardım görüntüler
* passwd Shell hesabınıza girerken kullandığınız şifreyi değiştirmenizi sağlar.
* vhosts ya da vhost Sistemde bulunan vhostları (virtual host) listeler.(BNC için kullanabilirsiniz)
* ROOT MAKİNEDEN İP ÖĞRENME: ip addr
* ROOTTA HESAP AÇMAK : adduser login & chown mavigok /home/login & passwd pass1 , passwd pass2
* reboot: Sunucuya restart atar
* service mysql restart mysql restart atar
* service httpd restart apache ye rest atar
* service httpd stop Sitelere ulaşımı kapatır
* apf -d ipadresi verilen ipe ban atar
* service apf restart apf ye restart atar
* netstat -n sunucuya baglanan ipleri gösterir
* netstat -a sunucuya bağlanan reseller ipleri gösterir(Proxy kullanmanız fark etmez her zaman gerçek çıkış ipi görünür)
* pico ssh üzerinden text editor ile dosya içeriğini görme ve düzenlemeye yarar.
* top Sistem cpu kullanımını gösterir.
* uptime Uptime Durumu
IP BAN
* ip banlama
* iptables -A INPUT -s 85.159.54.48 -j DROP
* ip ban kaldırma
* iptables -X INPUT -s 85.159.54.48 -j DROP
Servera dosya çekme
* wget indirilecek-dosya-adresi
Zip açma
* unzip dosya.zip
tar.gz açma
* tar -zxvf dosya.tar.gz
gzip açma
* gunzip dosya.tar.gz
Dosya sıkıştırmak
* tar cvzf dosyam.tar.gz sıkıştırılacak-dosya
Sql Yükleme
* mysql -u dbkullanıcıadi -p dbadi < yedek.sql